Kommunikationsguide

Genom en tydligare kommunikativ röd tråd (rationellt, emotionellt – internt och externt) kan vi nå fler intressenter med relevanta budskap vilket gör Umeå universitet mer kända. På så sätt kan vi med kommunikation stärka Umeå universitet i sitt uppdrag och attrahera fler studenter, medarbetare, samarbetspartners och finansiärer.

 

I Kommunikationsguiden hittar du både information om Umeå universitets kommunikation men också riktlinjer, råd och guider om praktisk tillämpning och tillvägagångssätt.

Genvägar

Planera och följa upp

Verktyg, metoder och stöd för att planera och följa upp kommunikation.

Producera och beställa

Stöd, råd och riktlinjer för dig som ska producera eller beställa material.

Grafisk profil

Vår grafiska profil är de visuella byggstenar som kommunicerar vårt gemensamma varumärke.

Studentrekrytering

Vårt uppdrag med studentrekryteringen är att få fler intresserade av att studera, vårt universitet och våra utbildningar.

Forskningskommunikation

Med hjälp av forskningskommunikation kommuniceras forskning till andra grupper än forskarsamhället.

Press och mediekontakter

Riktlinjer och råd för Umeå universitets kontakter med media och press. Riktlinjerna gäller för alla, men kanske främst för dig som uttalar dig som företrädare för universitet.

Bild och film

Stöd, råd och riktlinjer för att kommunicera med bild och film.

Sociala medier

Rekommendationer för användning och hantering av sociala medie-konton i Umeå universitets namn och inom universitetets verksamheter.

Webb

Information och riktlinjer om universitetets gemensamma webbplatser och webbpublicering.

Så når du ut

På den här sidan samlar vi sidor och besvarar vanliga frågor som kan vara hjälpsamma för dig som vill nå ut i externa kanaler.

Fördjupning

Universitetets kommunikation

Beskrivningar av de prioriterade målgrupperna samt ramverk och riktlinjer för Umeå universitets kommunikation.

Synpunkter?

Det här är en första version av Kommunikationsguiden. Om du har synpunkter eller idéer om innehållet eller strukturen så hör gärna av dig till sofia.wiesler@umu.se. Det kan handla om både stort och smått.

Sofia Wiesler
2023-06-02