Bilddatabasen Mediabanken

Universitetets bilddatabas Mediabanken innehåller ett stort antal bilder för tryck, webb och övrig media som du får ladda ner och använda i ditt arbete.

I Mediabanken hittar du en mängd bilder som du som medarbetare får använda inom ramen för ditt arbete om du behöver, exempelvis om du ska göra någon presentation eller liknande. Logga in med ditt Umu-id för att se bilder i Mediabanken. Du kan göra sökningar och filtreringar. Klicka på bilden för att se bildinformationen. Kontrollera alltid att du har rätt att använda bilden.

Länk till Mediabanken

Bilder som du beställer från Inhousebyråns fotografer levereras normalt till Mediabanken. 

Kontakta Kommunikationsenheten via Servicedesk om du har frågor om Mediabanken, om användning av bilder, bildrättigheter eller om du själv har högupplösta bilder som du vill bidra med till Mediabanken.

Mediabanken är också ett bildarkiv

Mediabanken fungerar också som ett bildarkiv för bilder som inte längre används men kanske behöver användas vid historiska återblickar i framtiden. Dessa bilder visas inte i det gränssnitt du kommer åt som medarbetare utan bara i ett annat administrationsgränssnitt (kallat Mediaflow) som ett färre antal personer har behörighet i. 

Koppling till Episerver

Det finns en koppling från universitetets webbpubliceringssystem Episerver till Mediabanken. Webbredaktörer kan välja bilder som finns i Mediabanken men kan inte själva ladda upp bilder. Mediaredaktörer kan ladda upp bilder till Mediabanken. Inne i Episerver anpassar webbredaktören bilden till rätt format. Information som alt-text, beskrivning och fotograf hämtas automatiskt från Mediabanken, men kan redigeras vid behov.

Märka om eller ta bort bilder ur Mediabanken

Webbredaktörer kan inte märka om, avpublicera eller ta bort en bild i Mediabanken via Episerver. Det måste någon med rollen Mediaredaktör göra. På Kommunikationsenheten finns flera personer med behörighet i backend, kontakta Servicedesk.

Ny mediabank i början av december 2023

I början av december går Umeå universitet över till en ny lösning för de bilder som alla anställda kan använda för exempelvis trycksaker, dokument och presentationer. Även filmer som idag ligger i videoplattformen Vimeo flyttas över. Filmer som finns i Umu Play berörs inte.

Läs mer

Erik Vesterberg
2023-12-05