Undertextning av film

Filmer som publiceras i en digital kanal ska enligt lag undertextas på det talade språket. Här kan du läsa vad lagen säger, och hur du kan få stöd i undertextningen om du inte har möjlighet att göra det själv.

Undertextning av filmer ett krav 

Sedan den 23 september 2020 gäller nya regler för film, direktsändningar och poddar som publiceras digitalt (t.ex. på webb eller sociala medier). Det nya webbdirektivet innebär att all film som finns digitalt måste vara textad på det talade språket.

Direktsändningar är undantagna, de behöver vara textade först 14 dagar efter sändningstiden.

Beställa undertextning 

Enligt webbdirektivet som trädde i kraft den 23 september 2020 ska direktsändningar undertextas (med talat språk) skyndsamt men senast 14 dagar efter sändning. Annars måste materialet tas bort från webben.

Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten använder sig av en extern part som levererar undertextningen. De undertextar på svenska och engelska. Det är du som beställer och publicerar en film där lagkravet uppfylls, som ansvarar för kostnaden för undertextning.

Undertextning för talat språk, exempelvis svenskt tal till svensk undertext

Grundpris undertextning från extern leverantör: 1 100 kr (exkl. gem och moms). 

I grundpriset ingår en filmtid upp till 9 minuter och publicerad undertextning till ett språk.

Undertextning för talat språk och översättning, exempelvis svenskt tal till svensk och engelsk undertextning

Paketpris undertextning från extern leverantör: 2 700 kr (exkl. gem och moms)

I paketet ingår en filmtid upp till 9 minuter och publicerad undertextning och översättning till både svenska och engelska.

När du beställer film från Inhousebyrån

Beställer du film från Inhousebyrån kommer undertextning till talat språk per automatik (gäller ej direktsändningar), om du inte särskilt avbeställer den (om filmen t.ex. inte ska användas på webb eller sociala medier).

Har du behov av att komplettera en färdig film med undertextning?

Filmer som ska publiceras i digitala kanaler måste undertextas. Även om filmen inte är producerad av Inhousebyrån kan vi hjälpa till att beställa undertextning till din film från en extern leverantör. 

Priser för undertextning eller undertextning och översättning hittar du under rubrikerna högre upp på sidan. 

Relaterad information

Kontaktinformation

Kommunikationsenheten
Inhousebyrån
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress

Universitetsledningshuset, plan 4

Beställningar eller frågor

Inhousebyran@umu.se

Produktionsledare

Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@umu.se
076-136 51 68

Områdeschef

Sara Mejtoft
sara.mejtoft@umu.se
076-148 50 50

Anja Axelsson
2023-05-16