Fotografera konstverk

Vårt campus är fyllt av fin konst, men det finns vissa saker du behöver tänka på innan du publicerar bilder på konstverk eftersom konstnärers verk är skyddade av upphovsrättslagstiftningen. Det innebär att du i de flesta fall behöver tillstånd för att få återge konstverk i bild.

Upphovsrätt för konstverk

Konstnärliga verk är skyddade av upphovsrätten under upphovspersonens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Det är upphovspersonens dödsår som räknas. När en konstnär avlidit går rättigheterna i arv till efterlevande.

Tillstånd behövs oftast

Huvudregeln är att du behöver tillstånd för att få återge konstverk och andra bilder som är skyddade av upphovsrätt. Att återge innebär till exempel att publicera på webb eller sociala medier, i tryckta produkter eller på profilprodukter.

Undantag om konstverket inte är huvudfokus för bilden

Ett undantag från huvudregeln om licens är om konstverket syns i bakgrunden på en bild eller ingår som en oväsentlig del av en bild. Då får bilden användas fritt utan tillstånd. Du kanske fotar en bild i en lokal där en tavla hänger på väggen eller en campusbild där konstverket Norra skenet syns, men där konstverken inte är huvudmotiv för bilden. 

Läs mer om när bilder på konstverk får användas fritt

Teckna licens för enstaka avbildningar

Är konstnären i fråga medlem i organisationen Bildupphovsrätt kan du teckna licens via dem om du vill publicera foton på konstverk.

Är konstnären inte ansluten till Bildupphovsrätt behöver du kontakta konstnären direkt för att göra upp om och hur bild på konstverket får användas och komma överens om ersättning för det. Är konstnären död och det har gått mindre än 70 år sedan hen dog behöver du ta kontakt med de närmaste släktingarna till konstnären.

Checklista när du fotar konstverk

Ta reda på vem som är konstnär

Ta reda på vem som är konstnär för det verk du vill publicera ett foto av.

Är konstnären ansluten till Bildupphovsrätt?

Ta reda på om konstnären är ansluten till Bildupphovsrätt, se deras medlemslista. Är konstnären ansluten ska tillstånd begäras av Bildupphovsrätt. Bildupphovsrätt sköter då kontakten med konstnären eller släktingarna.

Gör en förfrågan

Gör din förfrågan skriftligt. Ta med följande information:

  • Vilket konstverk som avses och vem som är konstnär. Bifoga den bild som du tänkt använda.
  • Är konstverket placerat inomhus eller utomhus?
  • Hur du tänkt använda bilden, var den ska publiceras, antal publiceringar och så vidare. Se Bildupphovsrätts prislista.
  • Invänta offert från Bildupphovsrätt och ta därefter ställning till om du vill acceptera den.

Fördjupa dig

Anja Axelsson
2023-04-28