Nio tips för bättre bildkommunikation

Här kommer några tips för bättre bildkommunikation.

Checklista - bättre bildkommunikation

1. Tänk bild – är detta bildmässigt?

Ta med bildtänk från början. Gör inte klar en text för att börja leta bild på slutet.

2. Tänk igenom bildens syfte

Vilken är bildens syfte – förklara, uppmärksamma, dekorera, roa, oroa, förtydliga, fördjupa, utbilda, hindra, dölja?

3. Ibland kan flera bilder vara motiverat

Utnyttja hela bildpaletten när det är motiverat: Personer, miljö, detaljer, nära och långt ifrån. Det gäller framför allt när du vill inspirera eller fördjupa dig, till exempel i reportage och porträtt.

4. Inspireras av bildjournalistiken

Tänk aktualitet, händelser, närvaro, människor, samverkan text och bild.

5. Glöm inte bildtexten!

Bildtexten – bland det mest lästa och sämst skrivna: Skriv bra bildtexter! De ska tillföra något, locka läsaren, ha täckning i artikeln, namnge personer.

Tänk också visuellt när du sätter din rubrik och utgå från rubriken när du slutligen ska välja bild.

6. Lyft fram människor

Människor engagerar och väcker känslor och ger liv åt innehållet. Tänk på att inte välja allt för gamla bilder om det är personer med. Ett riktmärke är att du bör använda bilder på studenter som är max fem år gamla och på anställda som är max tio.

7. Välj den bästa bilden

Välj den bild som är tagen i rätt ögonblick eller har rätt känsla.

8. Se vad som finns i Mediabanken

Bilddatabasen Mediabanken innehåller ett stort antal bilder för tryck, webb och övrig media som du får ladda ner och använda i ditt arbete. För att komma åt alla bilderna loggar du in med ditt Umu-id.

9. Använd bildbriefen vid beställning av fototjänster

Finns inte bilden behöver du planera för och beställa fotografering, eller själv fotografera

Använd bildbriefen när du beställer fotografering. Vad är det vi vill säga? Vilken är vår målgrupp? Är detta bildmässigt? Vad kan en bild tillföra? Var ska bilden publiceras? Vilken typ av bild är vi ute efter? Finns det budget? Var kan vi hitta bilden?

Läs mer om bildbrief

Vad är en bra bild?

Vad är egentligen en bra bild? I den här filmen går vi igenom olika aspekter av kvalitet och vad som i övrigt kännetecknar en bra bild.

Anja Axelsson
2023-06-15