Färger

Umeå universitet har två huvudfärger, mörkblå och svart och fyra komplementfärger. Färgskalan är hämtad ur vårt profilkonstverk och skapar en sober och naturnära färgskala.

Huvudfärger

Mörkblå och svart är universitetets huvudfärger och särskilt den blå färgen används för att signalera Umeå universitet i trycksaker, mallar, webbplatser och profilprodukter.

Textfärg mot huvudfärger är alltid vit.

Färgkoder

 • CMYK: 81-54-23-46
 • RGB: 42-71-101
 • HEX: #2A4765
 • CMYK: 0-0-0-100
 • RGB: 0-0-0
 • HEX: #000000

Komplementfärger

Komplementfärgerna kan användas för förstärka ett budskap, lätta upp layout och skapa variation i vårt uttryck.

Textfärg mot komplementfärger är alltid svart.

 • CMYK: 55-9-44-14
 • RGB: 115-167-144
 • HEX: #73A790
 • CMYK: 15-30-55-5
 • RGB: 215-177-124
 • HEX: #D7B17C
 • CMYK: 5-33-20-3
 • RGB: 234-186-185
 • HEX: #EABAB9
 • CMYK: 0-0-8-8
 • RGB: 241-239-228
 • HEX: #F1EFE4

Kontraster och tillgänglighet

Det är viktigt att text och bakgrund har god kontrast så att det är enkelt att skilja förgrund från bakgrund. God kontrast underlättar läsbarheten särskilt för personer med nedsatt synförmåga.

Tillräcklig kontrast är ett kriterie för att uppfylla kraven på tillgänglighet digitalt. Det gäller för webbplatser men även dokument och pdf-filer som publiceras digitalt måste det uppfylla kraven för digital tillgänglighet.

Läs mer på webbriktlinjer.se - Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Vektyg och råd för hur du kan granska tillgänglighet i dokument hittar du på sidan Tillgängliga dokument.

Illustration och grafik

Om du själv producerar eller beställer grafik och illustration så bör färgpaletten utgå från våra profilfärger. Det är tillåtet att arbeta med toningar och andra kompletterande färger men intrycket och känslan ska vara grundad i vår gemensamma färgpalett.

Hänvisa till denna sida som del av underlag när du beställer illustration och grafik från en extern leverantör.

Lina Strömquist
2023-05-03