Logotyp

Logotypen är ankaret i vår visuella identitet och består av två delar, ett sigill (det runda märket) och en ordbild (avsändare). Logotypen är ett registrerat varumärke och får inte beskäras, ändras eller på annat sätt manipuleras.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Ladda ned logotyp

Endast medarbetare kan ladda ner Umeå universitets logotyp. För att ladda ner logotyper måste du vara inloggad på medarbetarwebben Aurora.

Logga in på medarbetarwebben för att se nedladdningsbara filer.

 

Behöver du universitetets logotyp men är inte medarbetare?

Beskriv ditt behov och hur logotypen är tänkt att användas och skicka till grafisk-profil@umu.se.

Logotypens delar

Logotypen består av två delar, ett sigill och en ordbild. Sigill och ordbild måste alltid förekomma tillsammans. Ordbilden ska alltid vara en organisatorisk avsändare och texten "Umeå universitet" ska alltid finnas med.

Sigill

Det runda märket eller symbolen. Innan uppdateringen av den grafiska profilen år 2016 användes enbart sigillet som logotyp. 2016 adderades ordbild för att förtydliga avsändare och öka kännedomen om universitetet.

Ordbild

Grundregeln är att Umeå universitet är avsändare i logotypen.

Fakulteter, institutioner, centrum och övriga enheter kan läggas till som tilläggsavsändare i ordbilden.

Högskolor kan profilera sig med sitt namn som avsändare och Umeå universitet som tilläggsavsändare.

Alla logotyper produceras av Inhousebyrån, för frågor om tilläggsavsändare, kontakta inhousebyran@umu.se.

Använda logotypen

Använda logotyp med tilläggsavsändare

Logotyp med tilläggsavsändare får användas vid produktion av marknadsföringsmaterial såsom trycksaker, annonser och roll-uper.

  • Högskolor får beställa eller producera anpassade mallar (med egen logotyp och tilläggsavsändare) till Word och Powerpoint baserade på universitetets gemensamma mallar med logotyp.
  • Fakulteter, institutioner, centrumbildningar och enheter ska inte beställa eller producera anpassade mallar utan hänvisas till att använda universitetets gemensamma mallar med logotyp. Organisatorisk tillhörighet kan anges via sidhuvud och sidfot vid behov.
  • Logotyp med tilläggsavsändare får aldrig användas till kursbevis, diplom eller avhandlingar. Dessa ska alltid ha Umeå universitets logotyp utan tilläggsavsändare.

Enbart sigill

Att använda enbart sigill ska endast göras i undantagsfall och kräver godkännande från Kommunikationsenheten.

Kontakta grafisk-profil@umu.se om du har frågor.

Filformat

Logotypen finns tillgänglig i två filformat:

  • Eps - Passar för tryck
  • Png - Passar för digitala visning

Behöver du något annat format, vänligen hör av dig till grafisk-profil@umu.se.

Färg

Logotypen finns enbart i svart och vitt. Svart logotyp används på ljusa bakgrunder och vit logotyp på mörka bakgrunder. Försök att uppnå god kontrast mellan bakgrundsfärg och logotyp.

Språk

Logotypen finns med ordbild på tre språk: svenska, engelska och umesamiska. Grundregeln är att val av språk på logotypens ordbild ska följa det huvudsakliga språket för kommunikationen i övrigt. Den umesamiska ordbilden får användas när det anses lämpligt.

Minsta storlek

Storlek beräknas utifrån sigillet (det runda märket). Minsta storlek för tryck: 9 mm i diameter. 

Om du använder universitetets gemensamma mallar som inkluderar logotyp behöver du inte fundera på logotypens storlek, det är hanterat i mallen.

Placering av logotyp

Friyta
Logotyp oavsett variant ska alltid omges av friyta, en skyddande zon runt logotypen där inga bilder, texter eller annan grafik får placeras.

Friytan ska minst motsvara ett halvt sigill. Desto mer friyta som finns runt logotypen, desto tydligare blir avsändaren.

Placera logotyp
Centrerad logotyp placeras centrerat i topp eller botten inklusive friyta.

Vänsterställd logotyp placeras i övre eller nedre vänster hörn inklusive friyta.

Logotyp vid samarbeten

När Umeå universitets logotyp ska placeras tillsammans med andra medverkande parters logotyper rekommenderas den vänsterställda eller den radbrutna varianten av logotypen på svenska eller engelska. Välj den variant som ger bäst läsbarhet och synlighet på det aktuella utrymmet.

Logotyper bör vid samarbeten ges samma utrymme och vara av likvärdig storlek.

Exempel på placering av Umeå universitets logotyp med andra avsändare. Alla fyra logotyper ska ges samma utrymme.

Foto: Kommunikationsenheten

Som medarbetare kan du logga in för att se nedladdningsbara filer på denna sida.

Behöver du Umeå universitets logotyp, men är inte medarbetare, vänligen kontakta grafisk-profil@umu.se.

Varianter av logotypen

Logotypen finns i tre varianter centrerad, centrerad radbruten och vänsterställd. Använd den variant som bäst lämpar sig för den layout, produktion eller det tänkta användningsområdet.

Centrerad logotyp

Den centrerade logotypen placeras alltid centrerad relativt annat innehåll i topp eller botten. Den centrerade logotypen används i många av universitetets gemensamma profilerade mallar, trycksaker och marknadsföringsmaterial.

Friyta runt logotypen ska alltid vara minst ett halvt sigill beräknat från logotypens faktiska storlek.

Separerad logotyp
En separerad logotyp är där sigill och ordbild ligger avskiljda varandra i ovan och nederkant. Används exempelvis på roll-up och rekryteringsannonser som produceras av Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten. Att separera logotypen ska endast göras med stöd av Inhousebyrån.

Centrerad logotyp – radbruten

En radbruten, centrerad logotyp kan användas vid samarbeten eller i andra fall där utrymmet för logotyp är begränsat.

Friyta runt logotypen ska alltid minst vara ett halvt sigill beräknat från logotypens faktiska storlek.

Vänsterställd logotyp

Den vänsterställda logotypen placeras i vänsterkant av aktuell produktion. Den kan även användas tillsammans med andra logotyper vid samarbeten. Den vänsterställda logotypen används på universitetets gemensamma webbplatser.

Friyta runt logotypen ska alltid vara minst ett halvt sigill beräknat från logotypens faktiska storlek.

Beställa logotyp med tilläggsavsändare

Behöver din institution, enhet eller motsvarande en logotyp med tilläggsavsändare.

Kontakta Inhousebyrån

Logotypens historia

Logotypen designades ursprungligen av silversmeden Sigurd Persson på 1960-talet och de olika delarna symboliserar Umeå och Norrland. Huset föreställer en karakteristisk västerbottnisk lada och renarna återfinns i Umeås stadsvapen. Symbolen skapades ursprungligen som ett smycke: den rektorskedja som rektorn bär vid högtidliga tillfällen.

Umesamisk logotyp

Umeå universitet ligger i Sápmi och för bara hundra år sedan var campusängarna vinterbetesmark för renarna från Rans sameby. Det innebär att medarbetare och studenter varje dag rör sig på traditionell umesamisk mark. För att lyfta denna koppling har universitetet tagit fram en logotyp med umesamisk avsändare.

Marlene Lahti
2024-02-02