Typsnitt

Genom att vara konsekventa i vår användning av typsnitt och hur vi sätter våra texter, bidrar vi till att knyta ihop universitetets olika verksamheter och stärka vårt gemensamma varumärke.

Våra profiltypsnitt

  • Gotham i skärningar Book, Medium och Bold används i tryckt kommunikation och på webben. Gotham används i första hand för rubriker och kortare texter.
  • Publico används i tryckt kommunikation, främst i brödtexter eftersom det är lättläst i små grader.

Både Gotham och Publico kräver licens.

Ersättningstypsnitt

I Office-mallar använder vi standardtypsnitt som liknar våra profiltypsnitt så mycket som möjligt:

  • Verdana ersätter Gotham, används för bl.a rubriker
  • Georgia ersätter Publico, används för bl.a längre texter.

Dessa typsnitt är standard för alla operativsystem och kräver ingen licens. Det underlättar även om du delar dokument då licenstypsnitt kräver att mottagaren har dessa typsnitt installerade på sin dator för att de ska kunna visas i t.ex Word eller PPT-filen.

Köpa typsnittslicens?

Profiltypsnitten rekommenderas i första hand om du producerar och formger grafisk material och marknadsföring. Många behov av profilering täcks in genom att använda universitetets Office-mallar.

Att använda profiltypsnitt är alltså inget krav. Typsnittslicenser köps direkt via de företag som äger respektive typsnitt och beslut tas av den enskilda verksamheten om behovet av licenser är motiverat.

Licens för Gotham - Hoefler&Co
Licens för Publico - Commercial type

Vanliga frågor

Varför är inte universitetets profiltypsnitt tillgängliga för alla medarbetare?

Eftersom typsnitten kräver licens måste varje enskild insititution och enhet avgöra vilket behov de har av profiltypsnitten och därefter själva bekosta licensen. I många fall räcker det att använda ersättningstypsnitten som är standard för alla operativsystem och är inkluderade i mallar för Office.

Är versala rubriker en del av den grafiska profilen? 

Nej, versala rubriker är inte en del av den grafiska profilen utan ett stilgrepp som använts för vissa typer av kommunkation. 

Versala rubriker kan användas för enklare budskap och information som kan anpassas och ändras för passa formen för versal text. Versala rubriker är inte alltid lämpliga för t.ex vetenskapliga texter då läsbarheten av texten kan påverkas negativt.

 

Lina Strömquist
2023-05-03