Att göra ett årshjul

Ett sätt att åskådliggöra vad som händer i en verksamhet under ett år kopplat till kommunikationsaktiviteter är att göra ett årshjul.

Årshjulet kan vara ett komplement till din kommunikations- eller aktivitetsplan eftersom det är kopplat just till händelser och evenemang i verksamheten.

Ett årshjul kan antingen vara i form av ett vanligt dokument där du i tidsordning listar vilka aktiviteter som äger rum och vad som behöver kommuniceras och hur med anledning av det.

Ett annat sätt är att visualisera händelserna i en bild. Årshjulet passar för aktiviteter som är kopplat till speciella händelser och fångar ofta inte in alla kommunikationsaktiviteter. Ett årshjul i form av en bild kan lämpa sig att skriva ut och sätta upp för att göra planen levande och påminna om vad som ska göras. Ett årshjul fångar inte in oförutsedda händelser och kan också behöva justeras över tid, liksom även en aktivitetsplan.

Principskiss av ett årshjul där punkterna kan symbolisera händelser och kommunikationsaktiviteter under året.

Foto: Elin Sköld

Anja Axelsson
2023-05-02