Formulera budskap

Vad är det du vill säga till dina målgrupper? Att formulera budskap kan bli bra verktyg i din verktygslåda och underlätta när du framöver ska formulera exempelvis texter.

 

Checklista – formulera budskap

Koppla budskapen till målen

Se till att budskapen är förankrade i dina kommunikationsmål – vad du vill att målgruppen ska veta, känna och göra.

Utgå från målgruppens förkunskaper

Anpassa budskapen utifrån hur stor medvetenhet, intresse och kunskap din målgrupp har om det du ska kommunicera. Det är lätt att ta för givet att intresset redan finns där.

Släpp inifrånperspektivet

Släpp inifrånperspektivet. Utgå istället från målgruppens perspektiv. Hur pratar målgruppen om din verksamhet? Vilka ord och begrepp använder de? Ibland kan ett du-tilltal vara att föredra för att komma närmare och väcka intresse, se avsnittet tonalitet för mer vägledning.

Förenkla

Att förenkla är ofta nödvändigt för att få läsaren eller tittaren med dig.

Berätta om vilka problem ni löser

Vilka problem har målgruppen och hur löser ni dem? Vilka egenskaper, vilka fördelar och nyttor ger ditt erbjudande?

Skriv med frågor

Skriv gärna med frågor. Frågor engagerar.

Använd ett aktivt språk

Använd aktiva meningar, det vill säga använd dig av verb. I avsnittet Texter får du fler tips i vad du kan tänka på när du formulerar texter.

Vad vill du att målgruppen ska göra?

Ha gärna med ett tydligt "call-to-action" i dina budskap, det vill säga en uppmaning om vad du vill att målgruppen ska göra.

Anja Axelsson
2023-05-09