Om kommunikationsmål

Kommunikationsmål brukar ofta formuleras i meningar som beskriver vad målgruppen ska veta, känna eller tycka och göra.

Kommunikationsmål brukar ofta formuleras i meningar som beskriver vad målgruppen ska veta, känna/tycka och göra. De bygger på varandra. Man måste känna till något för att kunna känna något eller ha en åsikt om det. Man måste känna någon typ av intresse eller engagemang för att agera.

Utöver konkreta kommunikationsmål kopplade till målgrupperna så kan det också vara bra att formulera ett eller flera övergripande mål för en kommunikationsinsats – vad du vill uppnå med kommunikationen.

Exempel på hur kommunikationsmål kan formuleras

Målgruppen är chefer och prefekter och det som ska kommuniceras är ett byte av ekonomisystem:

Veta: Att ett nytt ekonomisystem ska införas, vad det får för följder, vad de som chefer behöver göra och när förändringen ska ske.

Känna: Sig väl insatta i vad de behöver göra. Att bytet av system är befogat och att förändringen kommer att leda till att det blir enklare med ekonomihantering.

Göra: Informera berörd personal, börja arbeta i det nya systemet och berätta för andra hur mycket smidigare det nya systemet är.

Anja Axelsson
2023-04-28