Lär känna din målgrupp

Om du ska jobba mot en helt ny målgrupp eller helt enkelt inte vet tillräckligt mycket om din målgrupp kan du behöva ta reda på mer om den genom att göra en målgruppsanalys. Så kan exempelvis vara fallet om ni startat en helt ny utbildning vars platser ni behöver fylla.

Universitetets övergripande målgruppsbeskrivningar kan ge en god vägledning för dig när du planerar din kommunikation, men du behöver antagligen avgränsa och dela upp målgrupperna ytterligare för att passa era behov. Ska du exempelvis kommunicera internt så behöver du bryta ner den stora gruppen "medarbetare" i undergrupper som är relevanta för era ändamål, exempelvis prefekter, studievägledare och studierektorer.

Avgränsa målgruppen

För att ta reda på mer om en målgrupp så behöver du först avgränsa den.

Demografiska faktorer

Att avgränsa en målgrupp kan man göra på olika sätt. För externa målgrupper kan det till exempel vara via demografiska och geografiska faktorer, såsom ålder, kön, inkomst, utbildningsnivå, familjesammansättning, bostadsort eller yrke. I de digitala kanalerna finns oftast algoritmer som kan hjälpa dig att nå målgruppen baserat på demografiska faktorer.

Livsstil, intressen och drivkrafter

Ett annat sätt att avgränsa en målgrupp kan vara att istället utgå från personers livsstil, intressen eller drivkrafter. Då behöver du beskriva dessa intressen och drivkrafter och senare också välja budskap, koncept, kanaler och strategier som hjälper dig att nå dessa personer. Vanligt är att kombinera livsstilsfaktorer, intressen och drivkrafter med åtminstone någon eller några geografiska eller demografiska faktorer.

Försök ta reda på så mycket som möjligt om målgruppen. Vilka intressen har de? Vad gör de på sin fritid? Vad förenar dem som grupp? Vilka personlighetsdrag har de? Vad är viktigt för dem? Vad vill de uppnå? Vad inspirerar dem? Var söker de information och inspiration? Var kan du tänkas nå dem?

Det kan vara svårare att nå personer utifrån drivkrafter och personlighetsdrag. Digitala kanaler som Facebook och Google samlar dock in livsstilsinformation om sina användare.

Metoder för att få veta mer om målgruppen

Ett sätt att få veta mer om målgruppen är att intervjua personer som ingår i gruppen eller andra som kan tänkas veta något om den. Det kan du göra på olika sätt – enskilda intervjuer eller genom att samla några personer till en fokusgrupp. Ofta räcker det att prata med 5–8 personer för att fånga in det viktiga. En annan metod är att göra enkätundersökningar.

Ytterligare sätt kan vara att ta reda på om det finns andrahandskällor om målgruppen. Det kan du göra genom omvärldsspaning och ta reda på om det finns redan gjorda undersökningar som exempelvis branschorganisationer eller andra gjort.

Anja Axelsson
2023-04-28