Press- och mediekontakter

Denna sida innehåller riktlinjer och råd för Umeå universitets kontakter med media och press. Riktlinjerna gäller för alla, men kanske främst för dig som uttalar dig som företrädare för universitet.

Vill du nå ut med ett eget pressmeddelande, se sidan Skapa och skicka pressmeddelanden.

 • Mediernas roll är att vara oberoende och kritiskt granskande. Våra relationer till journalister ska präglas av en öppen och välvillig inställning. Vi välkomnar all granskning och alla förfrågningar från medierna då vi är en myndighet finansierad av allmänna medel.
 • Alla medarbetare har grundlagsskyddad rätt att lämna synpunkter och uppgifter till medierna. Universitetet har inte rätt att efterforska vem som lämnat uppgifterna. Dessutom är forskningen är per definition fri, enligt högskolelagen. Det innebär bland annat att forskare fritt får publicera forskningsresultat.
 • Frågor som gäller universitetets övergripande verksamhet, till exempel budget, stora förändringar, framtidsplaner och missförhållande ska besvaras av ansvarig chef för aktuell enhet eller universitetsledningen. Du kan alltid maila press@umu.se för hjälp.
 • Varje chef har rättighet och skyldighet att svara på frågor som gäller den egna verksamheten.
 • För övriga frågor uttalar sig den som har specialkunskap i ämnet.
 • Forskare uppmuntras att delta i samhällsdebatten och ha mediekontakter kring sin forskning och specialområde.
 • Medarbetare som uttalar sig i media i frågor som han eller hon inte har ansvar för eller besitter specialkunskap inom, gör det som privatperson, inte som officiell företrädare för universitetet.

Om du blir kontaktad av media – kort kom ihåg

Om du blir uppringd

Fråga om ärende och be sedan om att få ringa tillbaka – då hinner du samla dig och fundera ut bra svar eller om du kanske ska hänvisa till någon annan. Dessutom kan du vid behov kontrollera att uppringaren är den hen uppger sig vara.

Kontaktad via mail

Svara så fort du kan att du återkommer och ungefär när du tror dig ha tid att svara utförligare. Är du fel person att svara ska du alltid hänvisa till en annan person, är du osäker på vem hänvisa till pressansvarig. Journalisten är alltid värd ett snabbt och bra svar.

Fysiskt kontaktad på plats

Släpp in hen och försök hitta den som kan besvara frågorna om du inte kan själv. Kontrollera gärna press-legitimationen.

Be att få ta del av dina citat

Kontrollera att de är korrekta, men peta inte i detaljer i onödan, citat ska "fånga andemeningen" i det du sagt, det behöver inte alltid vara exakta formuleringar, men du ska alltid känna att du kan stå för dina egna citat, be annars om korrigering.

Be att få ta om svaret

Om intervjun spelas in kan du be om att få ta om svaret om det inte kändes okej.

Spekulera inte

Svara på det du vet. Det är aldrig fel att säga "jag vet inte". Undvik "Inga kommentarer" som bara signalerar att du har något att dölja. Du kan alltid be om att få återkomma med mer fakta, om du behöver kontrollera något.

Fråga om publiceringstidpunkt

Det är bra att veta när publicering sker så att du eventuellt kan dela materialet själv eller vara beredd på fler frågor från andra medier.

Rubriker kan varieras och vinklas

Rubriken sätts inte alltid av journalisten som har gjort intervjun och kan även varieras på mediehusens webbplats för att testa vilken rubrik som fungerar bäst. Känns rubriken fel, kontakta mediehuset eller journalisten och förklara ditt ärende i vänlig ton. Ingen journalist vill göra fel.

Om du känner dig osäker

Kontakta din närmaste chef, pressansvarig eller fakultetskommunikatörerna.

Förfrågningar som kommer via fakultetskommunikatör eller pressansvarig

Pressansvarig och fakultetskommunikatörer tar dagligen emot flera förfrågningar från medierna. Blir du kontaktad uppskattar de om du besvarar deras förfrågningar så snabbt du kan. Du kan antingen hänvisa vidare eller besvara journalisten. Du kan alltid be att få göra eventuell intervju senare, men snabba svar underlättar allas arbete.

Presstelefonen når du på 090-786 50 89 eller via e-post: press@umu.se (alltid bemannad mellan kl. 8.00 och 16.30 varje vardag), övrig tid kontakta din närmaste chef eller pressansvarig Jakob Mjöbring på 072-206 89 23.

Vem ska vara kontaktperson mot medierna?

 • Rektor, universitetsdirektör, kommunikationschef eller pressansvarig beslutar om presskontakter gällande universitetsövergripande frågor.
 • Dekan beslutar om och ansvarar för presskontakter gällande fakultetsövergripande frågor. Samråd gärna med rektor, universitetsdirektör, fakultetskommunikatör, pressansvarig eller kommunikationschef.
 • Prefekt beslutar om och ansvarar för presskontakter gällande institutionsfrågor. Samråd gärna med dekan/kanslichef, fakultetskommunikatör eller pressansvarig.
 • Enhetschef beslutar om och ansvarar för presskontakter gällande enhetens verksamhet. Samråd gärna med närmaste chef, fakultetskommunikatör eller pressansvarig.

 

Presskontakter

Kommunikationsenheten
Övergripande kommunikationsfrågor:
komm@umu.se

Övergripande pressfrågor:
Pressansvarig
Telefon: 090-786 50 89

Medicinsk fakultet
Kommunikatör
Ola Nilsson
Telefon: 090-786 69 82
Mobil: 070-353 26 48

Kommunikatör
Claes Björnberg
Telefon: 090-786 75 86
Mobil: 070-775 99 11

Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet
Kommunikatör
Sara-Lena Brännström
Telefon: 090-786 72 24
Mobil: 072-167 62 65

Humanistisk fakultet
Kommunikatör
Per Melander
Telefon: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet
Kommunikatör
Charlotte Ståhl

Telefon: 090-786 74 89

Lärarhögskolan
Kommunikatör
Marie Oskarsson
Telefon: 090-786 69 47

Bildmuseet
Kommunikatör
Helena Vejbrink
Telefon: 090-786 90 73

Jakob Mjöbring
2024-02-06