Skapa och skicka pressmeddelande

Denna sida innehåller riktlinjer och råd för dig som vill nå ut med ett pressmeddelande.

Vill du hellre tipsa om nyheter till medier och universitetsgemensamma kanaler, besök sidan Så når du ut. Är du kontaktad av en journalist och vill ha stöd, besök sidan Press- och mediekontakter.

 • I Högskolelagen står det att "Till verksamheten inom högskolan skall höra att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete. Kännedom skall också spridas om vilka erfarenheter och kunskaper som har vunnits och om hur dessa erfarenheter och kunskaper skall kunna tillämpas."
 • Vid Umeå universitet är det universitetsledningen, fakultetskommunikatörerna samt pressansvarig som avgör vad som ska skickas ut till medierna i pressmeddelanden. Vi har valt att ha denna begränsningen för att behålla kontroll och överblick och mellan dessa sker kontinuerlig planering så att utskick inte ska krocka.
 • Umeå universitet skickar cirka 250 svenska pressmeddelanden om året och många internationella.
 • Pressmeddelanden har en egen form som journalister är vana att avkoda. Eftersom mediehusen får mängder av pressmeddelanden varje dag är det väldigt viktigt att det skapas utifrån den vedertagna formen.
 • Fakultetskommunikatörer, pressansvarig och andra skribenter på Kommunikationsenheten behärskar pressmeddelandeprosan och är alltid de som hjälper dig skapa ditt pressmeddelande.
 • Fakultetskommunikatörer, pressansvarig och andra skribenter på Kommunikationsenheten avgör alltid om pressmeddelande är en lämplig form av kommunikation. Ibland kan det till exempel vara lämpligare att tipsa enskilda journalister/mediehus, skapa en artikel på umu.se och/eller dela det i universitetets sociala medier.
 • Pressmeddelanden skickas från externa plattformar som hanterar den professionella kontakten mellan medierna och universitetet på ett sätt de är vana vid. Att skicka via dessa plattformar gör det tydligt för journalisten vilken källan är, hur de hittar bilder samt vilka kontaktvägar som finns. Universitetet når även Vetenskapsrådets medieplattformar via de externa plattformarna.

När du vill skicka ett pressmeddelande

 • Innan du börjar skriva kontakta alltid först din fakultetskommunikatör, kommunikatör eller pressansvarig, så får du hjälp att ta det vidare. Tänk på att göra det i så god tid du kan för bästa resultat.
 • Avhandlingar brukar ofta kommuniceras som populärvetenskapliga nyheter och många skriver underlag på egen hand, men innan du börjar skriva är det en bra idé att kontakta din fakultetskommunikatör, så får du hjälp att ta det vidare.
 • Forskningsresultat och införandet av artiklar i forskningstidskrifter resulterar också ofta i artiklar på umu.se eller pressmeddelande. Kontakta din fakultetskommunikatör eller pressansvarig, dessa hjälper dig vidare.
 • Tilldelade medel till forskning är ofta uppskattade nyheter internt och på sociala medier, men traditionella medier skriver sällan om det. Därför är ofta pressmeddelande inte är bästa formen att kommunicera detta på. Kontakta din fakultetskommunikatör, så får du hjälp att ta nyheten vidare.
Jakob Mjöbring
2024-01-12