Beställa film och boka direktsändningar

Genom Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten går det att beställa filmproduktioner och direktsändningar.

Vid filmuppdrag får kunden alltid en offert på sin specifika film utifrån kundens behov och önskemål. Paketen gäller vid filmning under kontorstid samt inom campus.

Undertextning av filmer är ett krav

Sedan den 23 september 2020 gäller webbdirektivet när det gäller filmer som publiceras i digitala kanaler. Direktivet innebär bland annat att alla filmer som Umeå universitet publiceras i digitala kanaler efter den 23 september 2020 SKA undertextas på det talade språket.

Läs mer om undertextning och vilket stöd som finns

Olika typer av filmer och direktsändningar

Direktsändning

Består av en produktion med 1-2 stycken teknisk personal, videomixer, 2-3 kameror, där en är bemannad med en kameraman samt en inklippt PowerPoint presentation om så önskas. Sändningen sker live för omgående distribution till kund samt eventuella sociala medier.

Enligt webbdirektivet som trädde i kraft den 23 september 2020 behöver inte direktsändningar undertextas (med talat språk) under de första 14 dagarna. Därefter räknas materialet som en inspelad film och då måste den också textas eller plockas bort. Just nu har Inhousebyrån ingen bra, enkel och billig lösning utan materialet kommer att plockas ner efter 14 dagar.

LILLA
Längd: maximalt 1 timme livesändning
Exklusive undertextning

MELLAN
Längd: maximalt 4 timmar livesändning
Exklusive undertextning

STORA
Längd: Maximalt 8 timmar livesändning
Exklusive undertextning

Reportage- och forskarfilm

En reportage- och forskarfilm består av både intervjuer och miljöskildringar. Den röda tråden i filmen arbetas fram tillsammans med kunden innan inspelning. Den färdiga filmen levereras via Mediaflow för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

STANDARD
Antal medverkande: 1-3 personer intervjuade på maximalt två olika tillfällen på campus.
Miljöbilder: Filmas vid samma tidpunkt som intervjuerna.
Längd: 1-5 min

Exklusive undertextning

Kompletterande speakerröst bokas separat.

STORA
Antal medverkande: Flera personer intervjuade vid olika tillfällen.
Miljöbilder: Filmade vid olika tillfällen och på olika platser. Externt material går även att redigera in.
Exklusive undertextning

Intervjufilm

Filmer bestående av både intervjuer och miljöbilder filmade på campus.

LITEN
Kortare intervjuer filmade på en plats på campus med maximalt två intervjupersoner. Den färdiga filmen levereras via Mediaflow för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Antal medverkande: 1-2 person intervjuad på en och samma plats, vid ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmade på samma plats som intervjuerna och vid samma tidpunkt
Antal kameror: 1 st
Längd: 1-2 min


Exklusive undertextning

STOR
Längre intervju med 1-2 intervjupersoner samt miljöbilder filmade vid samma tillfälle på campus. Den färdiga filmen levereras via Mediaflow för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Antal medverkande: 1-2 personer intervjuad på en och samma plats, vid ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmade vid samma tidpunkt som intervjuerna men i lokaler i närheten av intervjuplatsen.
Antal kameror: 1-2 st
Längd: 2-4 min

Exklusive undertextning

Eventfilm

En eventfilm består av både intervjuer och miljöbilder från det aktuella eventet. Beställaren får möjlighet att ställa aktuella frågor till respektive intervjuperson.

STANDARD
I paketet ingår filmning av miljöbilder under ett mingel/event. Arrangören eller liknande får möjlighet att berätta om vad som arrangeras direkt mot kameran samt filmas en kort intervju med 3-5, av arrangören, utvalda personer. Arrangören väljer ut och ställer frågorna till intervjupersonerna. Filmproducenten finns på plats under 1 timme under minglet. Den färdiga filmen levereras via Mediaflow för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Antal medverkande: 3-5 personer intervjuas under minglet/eventet
Antal frågor: 1-2 stycken
Miljöbilder: Filmade under minglet/eventet samtidigt som intervjuerna
Längd: 1-2 min

Exklusive undertextning

Övrig film

Kortare filmer för information eller marknadsföring. Den färdiga filmen levereras via Mediaflow för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Längd: ca 1-3 minuter

Infografikfilm

Består av stillbilder, korta filmklipp och grafik som animeras till en kortare informativ film.

Animeringar

Rörlig film görs från statiska bilder t.ex. illustrationer. Dessa illustrationer kan beskriva t.ex. forskning, arbetsmetoder o.s.v.

Filma eller livesända föreläsningar

Behöver du hjälp med att filma föreläsningar för att använda i din undervisning? Eller livesända från en föreläsning?

Kontakta Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten,  inhousebyran@umu.se så berättar vi mer

Det finns några salar med fast utrustning för inspelning och direktsändning. Dessa bokas via Infocenter, teknikerhjälp ingår.

Beställa film

Beställningar görs till:

Inhousebyrån
Kommunikationsenheten
Universitetsledningshuset, plan 4

inhousebyran@umu.se

Mer information

Vid frågor gällande film kan du kontakta:

Produktionsledare
Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@umu.se
090-786 66 77, 076-136 51 68

Filmansvarig
Simon Öhman Jönsson
simon.jonsson@umu.se
072-143 31 39

Filmansvarig - Direktsändningar
Hans Karlsson
hans.karlsson@umu.se
072-554 20 70

Hans Karlsson
2024-03-26