Filma själv

Att arbeta med film kräver planering, tekniskt kunnande och ett redaktionellt tankesätt.

Läs mer om generella riktlinjer för att kommunicera med film

Praktiska produktion

Angrip film på samma sätt som all annan kommunikation. Tänk mer allmänt berättande än film. Var mer journalist än regissör.

Besvara:

  • Vad vill du berätta?
  • För vilka?
  • Vem berättar det bäst?

Först därefter kommer det filmspecifika.

De flesta av universitetets produktioner är små. Ett porträtt, en intervju. Då kan man vara ganska rättfram i sitt arbete, som ett litet tv-team som gör reportage mer än ett stort filmteam som producerar film. Däremot bör innehållet alltid vara klart innan inspelning. Vad är det som ska berättas (och vad behöver inte sägas)? Hur ska filmen börja och sluta? Vilka bilder behövs? Grafik? Musik? Ton och tempo? Detta är särskilt viktigt att vara klar över och överens om på förhand när det finns många beställare/tyckare.

Intervju

Vid intervjuer gäller det att ställa frågorna så att svaren kan stå för sig själva i filmen, utan förklaring. Ibland kan det kräva att man pratar om samma sak onaturligt länge, för att få formuleringar som fungerar. Här underlättar journalistisk/redaktionell erfarenhet men ett grundtips är att be personen berätta i stället för att ställa frågor eller ställa öppna frågor som inte kan besvaras med enbart ja och nej.

Umeå universitets grafiska profil

Grundregel kring filmer som är kopplade till Umeå universitet är att introt inte innehåller någon logotyp. Detta för att avsändaren redan tydligt ska framgå av att filmen sänds i våra egna kanaler.

Utgångspunkten vid filmproduktionen är att rörligt media ska vara så intressant att tittaren vill se till slutet, är inte det fallet är filmen för lång eller har fel innehåll.

Använda universitetets logotyp - vad ska jag tänka på?

Logon ska placeras i slutet där logotypen placeras på en enfärgad platta i någon av profilfärgerna eller om möjlighet finns direkt på filmen. Viktigt att tänka på logons läsbarhet, vilket alltid ska utgå från mobile first.

Undantag från regeln att enbart ha logotypen i slutet av filmen är om filmen består av budskap direkt från Umeå universitet, till exempel ledningen eller om filmen ska gå i en kanal som inte är vår egen, andra webbplatser eller media etcetera. Då kan logotypen behövas i början av filmen eller annan rubrik som placerar filmen i Umeå.

Fler avsändare i filmen än Umeå universitet

Om andra avsändare är med i filmen, till exempel andra företag eller interna projekt som Kultur på campus, visas dessa på en skylt innan Umeå universitets logotyp visas.

Särskilt vid direktsändningar

Innan direktsändningar ska alltid en startbild med både logo och texten "Snart sänder Umeå universitet live" finnas med.

Namnskyltar i film

Namnskyltar ska alltid placeras i nedre vänstra hörnet och vara skrivna i typsnittet Gotham eller Verdana. Läsbarheten ska utgå från mobile first. Tänk på att inte överdrivet använda versaler.


Teknik

Filmen kan göras med en mobiltelefon i befintligt ljus eller med mer avancerad utrustning. Det viktiga är att tänka på målgruppen, se till att ha något att berätta och fundera över vilket "program" du gör för vår "kanal".

För filmning med mobil

För ljudupptagning till iPhone, använd till exempel Rödes iPhone-mic "Videomic ME". Använd gärna en mobilhållare av något slag som gör att filmningen blir stabilare, till exempel "shoulderpod". Gärna tillsammans med stativ där det behövs.

För bästa tekniska resultat med begränsade resurser, filma med en systemkamera på stativ, tänk på bildkomposition, exponering, vitbalans och ljus samt ta upp ljud med separat mikrofon. Redigera i filmredigeringsprogram, till exempel Adobe Premier eller Final Cut. Exportera som H264 i 1080p eller 720p.

Publicering och distribution

Majoriteten av universitetets filmer är avsedda för webbpublicering. Publicera filmen i Umu Play om det handlar om undervisning. Publicera filmen i Mediaflow om det handlar om intern- & extern kommunikation.

Musik

Musik kan utgöra en stor del av helhetsintrycket och känslan i en film. Och precis som att vi gör olika typer av filmer behöver vi olika typer av musik för olika ändamål. Tänk på att du måste ha rättigheter att använda den musik som du vill ha i filmen. Vid köp av musik är det viktigt att tänka på hur länge du har rättigheterna att använda musiken i filmen och i vilka kanaler, som till exempel sociala medier.

Undertextning av film är ett krav

Sedan den 23 september 2020 gäller webbdirektivet när det gäller filmer som publiceras i digitala kanaler. Direktivet innebär bland annat att alla filmer som Umeå universitet publiceras i digitala kanaler efter den 23 september 2020 SKA undertextas på det talade språket.

Läs mer om undertextning och vilket stöd som finns

Film och personuppgifter

Alla filmer ska följa dataskyddsförordningen (GDPR). En film som innehåller en igenkännbar människa är att betrakta som en personuppgift.

Läs mer om hur universitetet arbetar med bilder

Läs mer om bilden som personuppgift

Simon Öhman Jönsson
2023-08-30