Beställa visualisering av din forskning

Genom Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten går det att beställa flera olika tjänster som kan hjälpa dig att visualisera din forskning. Nedan kan du läsa om olika tjänster som kan hjälpa dig i din kommunikation.

Vid beställning: 

Inhousebyran@umu.se

Vid frågor gällande visualisering kan du kontakta:
Produktionsledare
Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@umu.se
090-786 66 77
076-136 51 68

 

Reportage- och forskarfilm

En reportage- och forskarfilm består av både intervjuer och miljöskildringar. Den röda tråden i filmen arbetas fram tillsammans med kunden innan inspelning. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel på reportage- och forskarfilmer

Standard
Antal medverkande: 1-3 personer intervjuade på maximalt två olika tillfällen på campus.
Miljöbilder: Filmas vid samma tidpunkt som intervjuerna.
Längd: 1-5 min

 

Stora
Antal medverkande: Flera personer intervjuade vid olika tillfällen.
Miljöbilder: Filmade vid olika tillfällen och på olika platser. Externt material går även att redigera in.

 

UNDERTEXTNING

Undertextning till både svenska och engelska
Gäller filmer på svenska eller engelska. Vid översättning till svenska eller engelska byts priset för undertextningen ut från 2 800 kr till 5 550 kr (inkl. gem).

Paketpris: 5 550 kr (inkl. gem), filmtid max 3 min.

Animeringar

Rörlig film görs från statiska bilder t.ex. illustrationer. Dessa illustrationer kan beskriva t.ex. forskning, arbetsmetoder o.s.v. Offert ges för varje nytt projekt.

Exempel på animeringar

Illustrationer

Illustrationer kan beskriva t.ex. forskning, arbetsmetoder osv. 

Exempel på illustrationer

Arbetsplatsdokumentation

LITEN
I paketet ingår 10 bildbehandlade foton samt alla oredigerade foton. Vid fotograferingstillfället dokumenteras en person i olika miljöer på t.ex. institutionen. Fotograferingen sker på campus.

Längd: max 1 timmes fotografering
Exempelbilder

STOR
I paketet ingår 20 bildbehandlade foton samt alla oredigerade foton. Vid fotograferingstillfället dokumenteras flera personer i olika miljöer på t.ex. institutionen. Fotograferingen sker på campus.


Längd: max 2 timmars fotografering
Exempelbilder

Infografik

Består av stillbilder, korta filmklipp och grafik som animeras till en kortare informativ film.

Formgivning av postrar/presentationer

Nedan får du en inblick i vad vi kan hjälpa till med, se exempel från liknande produktioner.

Tjänster inom grafisk formgivning

Anja Axelsson
2023-05-02