Beställa egna profilprodukter

För dig som behöver ta fram profilprodukter är det viktigt att du väljer produkter med omsorg. Målsättning är att profilprodukter från Umeå universitet används och uppskattas, bygger stolthet och stärker vårt varumärke.

Söker du universitetets färdiga profilprodukter? Se sortiment och information om beställning

Välja produkt

Försök hitta produkter som är attraktiva och användbara för den målgrupp eller mottagare som ni riktar er mot. Produkter ska upplevas vara av god kvalitet oavsett pris och förmedla att Umeå universitet står för hållbarhet, samarbete och nytänkande. 

Välj i första hand:

  • Produkter som i hög utsträckning är etiskt och miljövänligt producerade.
  • Produkter som speglar eller har koppling till den egna verksamheten, Umeå universitet, Umeå eller Norrland. Gärna på ett innovativt eller oväntat sätt.

Undvik:

  • Produkter vars egna varumärke är särskilt iögonfallande.
  • Produkter som endast finns i avvikande färg t.ex röda produkter.

Grafisk profil

Utformning av profilprodukter görs av universitetets upphandlade leverantör i första hand. Den upphandlade leverantören har tillgång till vår grafiska profil och kunskap om gällande regler. Det är viktigt att vår grafiska profil följs så att vi kommunicerar en sammanhållen bild av universitetet även med våra profilprodukter.

Logotyp

Profilprodukter ska alltid inkludera en logotyp, det kan vara universitetets ordinarie logotyp eller logotyp med tilläggsavsändare.

Läs mer om logotypen

Om ni önskar inkludera annan information t.ex avdelning, utbildningsprogram eller budskap sätts denna information separat från logotypen i universitetets profiltypsnitt Gotham. Upphandlad leverantör ger förslag på utformning och placering.

Typsnitt

Den upphandlade leverantören har tillgång till våra typsnitt, du som beställare behöver inte leverera ett färdigt original utan behöver endast ange vilken information eller budskap du önskar inkludera.

Färger

Få produkter motsvarar universitetets profilfärger exakt och det är inget krav. Välj i första hand mörkblå, svart eller vit produkt. Upphandlad leverantör kan ge förslag på produkter som motsvarar en eller flera av våra profilfärger på ett tillräckligt sätt.

Materialval

Välj gärna produkter som har en miljöcertifiering eller annan typ av hållbar eller etisk produktion.

Välj gärna ljusa träslag, glas eller silverfärgad metall eller tenn. 

Upphandlad leverantör

Vid frågor gällande egna profilprodukter eller beställningar kontakta:

Pernilla Vålming, Fronta
pernilla@umeareklam.se

Eller skicka din fråga till
info@frontaumea.se

Lina Strömquist
2023-05-03