Studentrekrytering

Utbildning är en viktig del av vårt universitet som bidrar med värde för både samhället och individen. Vårt uppdrag med studentrekryteringen är att få fler intresserade av att studera, vårt universitet och våra utbildningar.

Kontakt

Har du frågor om nationell studentrekrytering kontakta komm@umu.se

Har du frågor om internationell studentrekrytering kontakta komm.io@umu.se

Sofia Wiesler
2023-04-28