Kommunikation via webb

Support och kontakt

Självhjälp i Manual

Stödartiklar om Episerver för dig som är webbredaktör. 

Servicedesk

Vi svarar på dina frågor om webb via Servicedesk. 

Teams

Diskutera webbfrågor i vår Teamskanal webbpublicering.

Umeå universitet har tre gemensamt finansierade webbplatser, för universitetets prioriterade målgrupper: 

  • externa målgrupper riktar vi oss till på umu.se

  • interna målgrupper riktar vi oss till på studentwebben (antagna studenter) och Aurora (medarbetare).

umu.se - universitetets externa webbplats

Syftet med umu.se är att den ska ge besökaren en bättre bild av Umeå universitet. Den ska borga för att universitetets verksamheter ska kunna kommunicera effektivt med sina externa målgrupper via webb, för att hjälpa dem nå sina mål att utföra utbildning, forskning och samverkan av högsta kvalitet.

Med externa målgrupper menar vi främst presumtiva studenter, presumtiva anställda, forskare vid andra lärosäten, media, samarbetspartners och finansiärer samt intresserad allmänhet. Delar av innehållet kan även vara en viktig informationskälla för anställda.

Med det sagt är det är en stor webbplats som används till många olika saker. 

umu.se/utbildning

Umu.se/utbildning (ibland kallad utbildningswebben) riktar sig till presumtiva studenter som är intresserade av högre studier. Här får presumtiva studenter information om universitetets utbildningar och svar på frågor som exempelvis – Kommer jag in? Vad kan universitetet erbjuda mig? Kommer jag att trivas? Kommer jag att hitta någonstans att bo?

Umu.se/utbildning visar universitetets totala utbildningsutbud såväl nationellt som internationellt och ger en inspirerande bild av hur det är att vara student vid Umeå universitet och hur det är att läsa på ett universitet. 

Syftet för umu.se/utbildning är att alla besökare i en studievalsituation utan hinder får den information de behöver och enkelt kan genomföra sitt val på webben.

Målet är att med besökarens behov i centrum få rätt student på bästa utbildningsplats med minsta möjliga administration. Ett universitet som gör det möjligt.

umu.se/forskning

Umu.se/forskning (ibland kallad forskningswebben) är till för att forskning som bedrivs vid Umeå universitet ska kunna presenteras på ett sätt som speglar den bredd och djup som finns inom verksamheten.

Institutionswebbar på umu.se

Alla institutioner (och enheter) har en institutionswebb på umu.se där den egna verksamheten kan beskrivas för institutionens externa målgrupper. Institutionswebben är knuten till utbildningskatalogen (program och kurser) och forskningswebben (forskningsprojekt och forskargrupper).

Aurora - vår medarbetarwebb

Aurora är vårt intranät för medarbetare vid universitetet.

Här får medarbetare personaliserat stöd i sin arbetsvardag, hittar styrande information, dokument och universitetets e-tjänster riktade till anställda. Syftet med Aurora är att det ska vara lätt att göra rätt, och att det ska vara ett effektivt arbetsverktyg som underlättar i arbetsvardagen.

Studentwebben - för antagna studenter

Studentwebben är för våra antagna studenter (vid sidan av lärplattformen Canvas).

Här får antagna studenter svar på sina frågor om studierna, ser vilken service universitetet erbjuder, samt hittar universitetets e-tjänster riktade till studenter. Målet med studentwebben är att besökaren ska tycka och känna att studentwebben underlättar studentens vardag under studierna.

Webbplatser utanför vår gemensamt finansierade plattform

Om din verksamhet driver egna webbplatser utanför vår gemensamma webblösning i Episerver finns det några extra saker att tänka på. Läs mer om det på sidan För dig som har en webbplats utanför Episerver.

Din personliga sida på umu.se

Alla medarbetare kan själva redigera sin personliga sida i personalkatalogen på universitetets webbplats.

Läs mer om hur du gör

Roller och utbildningar

Här beskrivs de roller som utgör innehållsarbetet på umu.se:

Redaktörsorganisation

Här hittar du en lista över vilka som jobbar som webbredaktörer:

Utsedda webbredaktörer

Matomo - webbanalys

Vårt verktyg för webbanalys heter Matomo och du hittar det här: matomo.analys.cloud

Obs! Du behöver först ansöka om ett användarkonto i Matomo, vilket du som webbredaktör kan göra via Servicedesk.

Jonas Mattebo
2023-09-25