Redaktörsorganisation för umu.se

Innehållet på den externa webbplatsen umu.se administreras av ett stort antal medarbetare från verksamheten. Här beskrivs de roller som utgör innehållsarbetet på umu.se.

Redaktörsorganisationen för umu.se styrs av dokumentet Regel för webbplatser (FS 1.1-1485-21) men har utöver det också en mer detaljerad redaktörsorganisation med rollerna:

Utbildning till webbredaktör

För att bli webbredaktör krävs en utbildning. Prefekt/chef utser vem som ska ha rollen som webbredaktör.

Anmäl ny webbredaktör

Om rollen webbredaktör

Erik Vesterberg
2023-04-28