Utveckling och förbättring av våra webbplatser

Året 2022 startades ett arbete med att utveckla och förbättra universitetets webbplatser umu.se och Aurora. På den här sidan kan du läsa mer om varje enskilt projekt och när i tiden den nya funktionen kommer vara på plats.

Denna sida kommer kontinuerligt att uppdateras när det finns mer information om varje enskilt projekt. 

Vill du vara med och påverka utvecklingen av universitetets webbplatser? 

Anmäl dig till användarpanelen.

Startsida och översyn av innehåll på Aurora  

Startsidan på Aurora får en uppdaterad design och funktionalitet för att visa relevant innehåll som förenklar din arbetsvardag. Även innehållet på Aurora kommer arbetas om och förtydligas.

Auroras utveckling är noga användartestad av medarbetare från olika enheter. De har fått testa olika versioner och ge sina synpunkter på vad som saknas idag och hur de tycker att sidan kan förbättras. 

När nya versionen av Aurora publiceras kommer du kunna navigera enklare och du kommer lättare att få insyn i vad som händer inom organisationen, både det universitetsgemensamma och för din fakultet. 

Redaktionellt innehåll på umu.se

Projektet innebär att utvärdera hur vi på ett pedagogiskt och inbjudande sätt kan presentera redaktionellt innehåll på startsidan på umu.se. Målet är att besökarna ska ha möjlighet att enklare kunna ta del av det breda utbudet av nyheter och reportage som publiceras. 

Utvecklad sökfunktion

En utveckling av sökfunktionen innebär att du får sökordsförslag som är mer träffsäkra och relevanta. Förändringen i sökfunktionen berör i första steget Aurora. Den nya funktionen beräknas vara på plats i Q1 2023.

Synlig navigering på umu.se

I nuläget är menystrukturen på umu.se dold, användaren behöver aktivt klicka på menysymbolen för att hitta fler relaterade webbsidor. Målet är att införa en synligare navigering där besökaren enklare kan klicka sig runt på relaterade webbsidor.

Behörigheter för webbredaktörer

Vi vill kvalitetssäkra behörighetshanteringen av redaktörsrättigheter för att stärka IT-säkerheten. Förändringen berör enbart dig som är webbredaktör. Mer information kommer när det finns en tydligare beskrivning av vad det innebär.

Ny virtuell driftmiljö

En ny virtuell driftmiljö innebär att svarstiderna för universitetets webbsidor förbättras, framför allt för besökare som befinner sig utanför Sverige. Det kommer inte innebära någon utseendemässig förändring på sidorna, du kommer enbart märka att webbsidorna ger bättre svarstider.

Maja Wik
2024-02-09