Beställning av ny webb eller nya webbsidor

Du som har behov av nya webbsidor eller en ny webbplats i universitetets regi kan beställa detta här. Beroende på dina behov finns det lite olika möjliga vägval. Kommunikationsenheten guidar dig till den lösning som bäst motsvarar dina behov och syftet med webbplatsen.

För att beställa

Registrera ett nytt ärende i Servicedesk. Välj kategori "Webb". Namnge rubriken "Beställning av ny webbplats" och ditt namn eller webbplatsens namn.

Ange i beskrivningen:

  • vilka behov du ser som sajten ska uppfylla, se varianter längre ner på sidan.
    Detta behövs för bedömning av vilken sorts sajt som är mest lämplig.
  • idéer kring domänadress för webbplatsen
  • vilket namn webbplatsen ska ha
  • när du vill att den nya webbplatsen ska vara igång
  • vem som ska vara huvudansvarig redaktör för sajten och eventuellt vilka fler medarbetare som ska ha behörighet att skapa och publicera inlägg


Olika varianter av webbplatser

Nya informationssidor på umu.se

Viss information kanske passar bäst som till exempel ett forskningsprojekt på umu.se. Dessa sidor kan även ha undersidor och skapas av en webbredaktör.

Det finns flera möjligheter här, kontakta din innehållsansvarige eller webbredaktör för att diskutera om detta alternativ passar dig.

Ny webbplats i Episerver

Du som har mer omfattande behov än det som kan tillgodoses inom umu.se kan få en så kallad subwebb i Episerver. Det är en webbplats med egen domänadress på formen umu.se/domännamn och som kan ha en startsida samt ett större antal undersidor av olika slag, men som följer umu.se i funktion och utseende.

Universitetets institutionswebbar är subwebbar i Episerver, se till exempel Institutionen för idé- och samhällsstudier

En webbplats i Episerver kostar inget extra för dig som beställer, det ingår i Kommunikationsenhetens allmänna erbjudande av webb. För en subwebb inkluderas utbildning, support och garanti om att webbplatsen följer riktlinjer för tillgänglighet.

Du som beställer en webbplats i Episerver behöver kunna ha minst en person som fungerar som innehållsansvarig och webbredaktör för sajten. Om någon sådan person inte finns kan i vissa fall kan delar av det ansvaret köpas av Kommunikationsenheten.

Webbplats i Wordpress

Du som har behov av särskild funktionalitet eller design kan beställa en skräddarsydd sajt, med domänadress av typen domänadress.umu.se eller domänadress.se.

För den här varianten av webbplats betalar du som beställare för design, utvecklingsarbete och drift. Priset för att designa och utveckla en webbplats i Wordpress varierar beroende på dina behov, och fastställs med en offert. Driftkostnad för en sådan webb är i normalfallet 250 kr per månad.

Du blir även ansvarig för att webbplatsen följer lagen om tillgänglig service inom offentlig sektor.

Bra att veta

Alla beställningar av nya webbplatser hanteras i första hand av Kommunikationsenheten. Det tekniska arbetet svarar ITS för.

Som sajtägare ansvarar du själv för all innehållsproduktion. Behöver du hjälp och råd kring innehållet är du alltid välkommen att kontakta Kommunikationsenheten via Servicedesk.

Information om kommunikationstjänster som går att beställa via Kommunikationsenheten

Regel för webbplatser

Regel för webbplatser beskriver de krav som Umeå universitetets publika webbplatser ska uppfylla. En publik webbplats är en webbplats som är sökbar på internet.

Läs Regel för webbplatser.

Jonas Mattebo
2023-05-02