Verksamhetsbaserad arkivredovisning

På denna sida finns det material du som arkivsamordnare behöver för att göra arkivförteckningsarbetet enligt det nya sättet att förteckna på.

Arkivfunktionen vid Registratur och Arkiv har utarbetat ett antal mallar och modeller till din hjälp.

Det första dokumentet är en Lathund över handlingstyper. Den ska ses som en modell över hur en arkivförteckning kan se ut.

Klicka på länken så öppnas ett worddokument som du ska använda i ditt förteckningsarbete. Det finns en mall per verksamhetsområde.

Arkivredovisning - förklaring av begrepp

Arkivbeskrivning

Klassificeringsstruktur

Kontaktinformation

Eva-Lisa Holmström

Erik Thorsten

Stina Lindh ledig

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3

Chatarina Wiklund
2021-04-16