Brandskyddsutbildning

Alla anställda på Umeå universitet ska gå grundläggande brandskyddsutbildning minst vart 5:e år. För brandskyddsombud finns en specifik utbildning. Presto håller i utbildningarna, för anmälan se information nedan.

Bokning av brandskyddsutbildning

Varje institution/enhet utser en kontaktperson som bokar utbildningarna på bokning@presto.se. Genom att kontakta Presto kan varje institution/enhet ta fram uppgifter på vilka i personalen som genomgått utbildning. Vid frågor kan ni kontakta Presto på 010-452 00 60.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Denna utbildning gäller all personal på Umeå universitet. Utbildningen sker digitalt. Deltagaren får en länk som är giltigt i 14 dagar och kan genomföra utbildningen när det passar. 

Utbildningen omfattar:

  • Lagar och regler
  • Varför börjar det brinna?
  • Vilka konsekvensker kan en brand få?
  • Vad gör vi om det börjar brinna?
  • Hur kan vi förebygga bränder?

Utbildningen kostar 645 kr per person och kostnaden debiteras institutionen. I rutan för "inköpsordernr/märke/referens" anges er institutions/enhets referens för fakturering.

Personal som sitter i Region Västerbottens lokaler går grundläggande brandutbildning via dem.

Utbildning för brandskyddsombud 

Utbildningen omfattar:

  • lagstiftning
  • tekniskt och organisatoriskt brandskydd
  • rutiner och kontroll av brandskyddet.  

Bekostas av Umeå universitet centralt. I rutan för "inköpsordernr/märke/referens" anges referens: 7003UMO.

Utbildning föreståndare brandfarlig vara

För föreståndare för brandfarlig vara organiseras utbildning utifrån behov, oftast vartannat år. Arbetsmiljösamordnaren på Lokalförsörjningsenheten ansvarar för detta.  

kontaktinformation

Ulrika Moström
Miljösamordnare
090-786 73 63
ulrika.mostrom@umu.se

Relaterad information

Frida Fjellström
2021-04-28