Förebygga stöld, sabotage och inbrott

För att förebygga stöld, sabotage och intrång ska alla anställda se till att låsanordningar fungerar och att dörrar är låsta när de ska vara det. Förvara allt stöldbegärligt som till exempel laptop och mobiltelefon så att du alltid har det under uppsikt. Varje terminsstart bör också alla studenter och anställda få information om detta.

Hur förhindrar jag stöld och skada?

  • Förvara inte uppackad utrustning eller egendom i allmänna utrymmen.
  • Gör det klart vem som har huvudansvar för all gemensam utrustning.
  • Märk, inventarieför och stöldskydda all stöldbegärlig utrustning.
  • Se regelbundet till utrustning.

Verksamhetsförsäkring 

Universitetet har en egendoms- och ansvarsförsäkring via Kammarkollegiet som ger ersättning vid stöld och skada för summor över 232 500 kr (2019). Läs mer på sidan Verksamhetsförsäkring eller på Kammarkollegiets webbsida.

Stöld, sabotage och inbrott

Om du blivit utsatt för stöld, upptäcker sabotage eller inbrott ska du göra en anmälan till polisen. Men det finns även andra saker att tänka på. 

KONTAKTINFORMATION

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

Jacob Eriksson
Säkerhetssamordnare
090-786 71 21
jacob.eriksson@umu.se

Frida Fjellström
2023-12-18