Tjänsteresor

Varje medarbetare har ansvar för att planera och genomföra sin tjänsteresa så effektivt, ekonomiskt, trafiksäkert och miljöanpassat som möjligt. Här kan du läsa om hur du bokar resor och vilka regler du behöver känna till.

Reserestriktioner på grund av covid-19

För närvarande tillämpar Umeå universitet särskilda regler och rekommendationer gällande resor i tjänsten av smittskyddsskäl.

På umu.se finns information om vad som gäller: Riktlinjer för resor (sidan uppdateras fortlöpande).

Regler för att boka och genomföra tjänsteresor

Som anställd har du ett ansvar att planera dina resor väl, genom att följa det som står i Umeå universitets miljöpolicy och regler för tjänsteresor.

Reglerna för tjänsteresor omfattar bland annat

 • planering och godkännande
 • beställning
 • fakturering, betalning och utlägg
 • val av färdsätt
 • semester i anslutning till tjänsteresa.

Miljöhänsyn

Umeå universitets miljöpolicy gäller från 1 januari 2020. Universitetet vill bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås.

När det gäller resor är utgångspunkten att

 • alltid arbeta för möjligheten till resfria möten
 • välja kollektiva färdmedel i första hand när en resa genomförs
 • resa på ett så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Bokning av resor

Från och med den 7 september har universitetet en ny upphandlad resebyrå, BIG Travel, som ska nyttjas vid rese- och hotellbokningar. Resebyrån bistår med personlig service via mejl och telefon för både inrikes- och utrikesresor.

Resebyrån bistår med bland annat:

 • Resebokningar med flyg, tåg, buss, båt.
 • Anslutningsresor t.ex. flygbuss, pendeltåg, flygtaxi, tågtaxi
 • Hotellbokningar
 • Hyrbilstjänster
 • Bokning av gruppresor
 • Årskort
 • Visumhantering

Mer information om bokning av resa via resebyrån hittar du här.

Har du frågor om resor?

Om du har frågor om ersättningar och reseräkning kontaktar du Torbjörn Carlsson på Personalenheten.
090-786 56 43

Om du har frågor om våra avtal med reseleverantörer kontaktar du Upphandling och inköp på adressen tjansteresor@umu.se

Avbeställningsskydd vid avbokning av resa

Umeå universitet omfattas av ett avbeställningsskydd vid avbokning av resa på grund av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall. Kostnaden för resan ska överstiga 1000 kr för att avbeställningsskyddet ska gälla.

Blankett för ansökan om ersättning från avbeställningsskydd

Personalenheten
2021-10-15