Boka hyrbil

Om du ska göra en tjänsteresa med bil ska du i första hand resa med hyrbil. När du bokar hyrbil ska du boka hos någon av universitetets upphandlade leverantörer. I universitetets avtal ingår leverantörer för hyra av bil, minibuss eller lätt lastbil upp till 3,5 ton.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Det råder brist på fordon hos leverantörerna, vilket medför en låg tillgänglighet på fordon att hyra. Boka din hyrbil i god tid.

Vilken leverantör du ska välja beror på hur länge du ska hyra bilen. Om du hyr bilen kortare tid än 30 dagar är det en korttidsförhyrning, om du hyr längre än 30 dagar är det en långtidsförhyrning. Oavsett om det gäller korttids- eller långtidsförhyrning ska du alltid välja en miljöbil som uppfyller säkerhetsmässiga krav, om det finns möjlighet.

Alla avtal hittar du i universitetets avtalsdatabas.

 

Korttidsförhyrning

När du hyr en bil för korttidsförhyrning får du hyra upp till 30 dagar med fri körsträcka. För korttidsförhyrning finns fyra avtalade leverantörer.

Leverantörerna är rangordnade, vilket innebär att du alltid måste välja den leverantör som är rangordnad som nr 1 först, och sedan gå vidare om de inte har den typ av fordon du behöver.

Rangordning
1. Sixt (Ersboda Bavaria f d Lindholms bil)
2. MABI (Teg)
3. Hertz (Teg - Bilbolaget)
4. Europcar (Haga - Motorcentralen)

Mer information om avtalade leverantörer samt prislistor hittar ni i avtalsdatabasen e-Avrop.

Långtidsförhyrning

När du hyr en bil för långtidsförhyrning får du hyra mellan 30 dagar upp till 11 mån och 30 dagar med fri körsträcka. För långtidsförhyrning finns fyra avtalade leverantörer.

Leverantörerna är inte rangordnade utan du väljer den av de fyra leverantörer som har lägst pris på det fordon med den utrustning som du behöver.

Mer information om avtalade leverantörer samt prislistor hittar ni i avtalsdatabasen e-Avrop.

Egen bil?

Att använda din egen bil i tjänsten ska undvikas så länge det finns andra lämpliga alternativ. Om du behöver använda din privata bil i tjänsten måste du ha en överenskommelse med din chef eller prefekt. Din bil måste också uppfylla universitetets krav på säkerhet och miljö. Universitetet som arbetsgivare ersätter inte eventuella skador eller eventuell självrisk och du måste själv ansvara för alla kostnader som inte täcks av tecknade försäkringar vid olycka samt skador på fordonet.

2024-03-12