Boka taxi

Anslutningsresor lokalt och på annan ort bokas via resebyrån XLNT 090-15 80 80. Övriga taxiresor bokas hos valfritt taxibolag

Anslutningsresor

Anslutningsresor med taxi lokalt och på annan ort i samband med buss-, tåg- eller flygresor bokas med XLNT Travel på telefon 090-15 80 85.

Resebyrån kompletterar din webbokning med anslutande taxiresa. För att säkerställa att inte ytterligare servicearvode utgår, komplettera din webbokning med marktransport samma dag/påföljande vardag. Mer information om bokning och pris.

Övriga taxiresor

Övriga taxiresor kan bokas hos valfritt taxibolag. Vi har idag inget aktuellt ramavtal och därför gäller ordiniarie/konsumentköppriser för taxi.

Personalenheten
2019-05-07