Resekonto

När du bokar en tjänsteresa ska du göra det genom XLNT Travel som är universitetets upphandlade resebyrå.

Alla resor som bokas hos XLNT Travel debiteras på ett så kallat resekonto som Riksgälden har avtalat. Diners TAC resekonto är anpassat till Umeå universitet rutiner för elektronisk fakturering. Ytterligare en fördel med resekontot är en kostnadsfri kompletterande reseförsäkring som med automatik omfattar alla resenärer. Kontakta löneadministration för att avropa ett resekonto.

Kontobestämmelser

Ramavtalen finns att läsa i avtalsdatabasen, under betalkort och inköpskort.

Personalenheten
2018-08-28