Tjänstereseförsäkring

Du som är anställd vid eller arbetar på uppdrag av universitetet omfattas av statens tjänstereseförsäkring som gäller vid alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Du är försäkrad när du reser i tjänsten

Tjänstereseförsäkringen skyddar dig vid alla resor för universitetets räkning. Försäkringen kan vara aktuell

 • om du blir akut sjuk och behöver vård och hemtransport i samband med resa utomlands
 • om du tvingas avbryta en resa på grund av anhörigs dödsfall eller allvarlig sjukdom för anhörig
 • om skada uppstår på din privata bil under tjänsteresa
 • om du behöver akut tandvård utomlands
 • om dina tillhörigheter skadas eller kommer bort eller vid försening av bagage
 • om du är gravid och det uppstår kostnader för vård utomlands.

När du reser till länder som inte tillhör EU eller inte är ett konventionsland hämtar du ett personligt försäkringskort på Personalenhetens löneadministration.

Försäkringen gäller inte dig som är

 • student
 • stipendiat
 • medföljande anhörig
 • deltagare i Försvarsmaktens frivilligverksamhet
 • konsulter som är anställda av ett konsultföretag

Viktigt att tänka på

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när du reser i jobbet:

Om du reser till ett land inom EU eller till ett konventionsland bör du ta med dig ett intyg från Försäkringskassan som gör att du får sjukvård utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

Du ska iaktta normal aktsamhet med ömtålig och stöldbegärlig egendom för att undvika förlust och skada.

För dig som är stipendiat

Stipendiater omfattas inte av tjänstereseförsäkringen, där gäller istället Försäkring för utländska besökare, en försäkring som universitetet har tecknat med Kammarkollegiet.
Läs mer

Ladda ner appen KamMarkollegiet på resan

Kammarkollegiet har en app "Kammarkollegiet" som bland annat innehåller nödnummer inom EU, vad man ska göra vid akut sjukdom eller olycksfall i samband med studier utomlands eller utlandsstationering. Appen fungerar för Android-telefoner och finns att ladda ned i Google Play.

Ann-Christin Edlund
2020-06-12