Tjänstereseförsäkring

Du som är anställd eller uppdragstagare vid universitetet omfattas av statens tjänstereseförsäkring vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor.

Du är försäkrad när du reser i tjänsten

Tjänstereseförsäkringen skyddar dig vid alla resor för universitetets räkning. Du kan använda försäkringen

  • när du hyr bil utomlands
  • om du är gravid och det uppstår kostnader för vård utomlands
  • om du reser till länder som inte tillhör EU eller är ett konventionsland.

När du reser till länder som inte tillhör EU eller är ett konventionsland hämtar du ett personligt försäkringskort på Personalenhetens löneadministration.

Viktigt att tänka på

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när du reser i jobbet:

Försäkringen täcker bara vissa delar av ditt skydd när du hyr bil utomlands.
Om du reser till ett land inom EU eller till ett konventionsland bör du ta med dig ett intyg från Försäkringskassan som gör att du får sjukvård utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

För dig som är stipendiat

Stipendiater omfattas inte tjänstereseförsäkringen, där gäller istället en GIF-försäkring.
Läs mer här

Ann-Christin Edlund
2014-10-20