South Africa - Sweden University Forum

South Africa - Sweden University Forum, SASUF 2030, är ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika.

Under åren 2022-2024 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare. Projektet, som heter SASUF 2030, är en fortsättning på det projekt som pågick mellan åren 2018–2020 där målet är att utveckla gemensamma lösningar på de utmaningar som FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och Agenda 2030 innebär.

Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med 37 andra lärosäten i både Sverige och Sydafrika.

Du kan läsa mer om SASUF 2030 på projektets hemsida.

Nyhet 2022-06-07: 17 juni: Frukostmöte om internationella samarbeten
Nyhet 2022-05-13:
Inbjudan att hålla workshop på SASUF Goes Digital 

Relaterad information

Projektledare: Jessica Bergström Grahn
Akademisk kontakt: Ingrid Svensson

Umeå universitets referensgrupp:
Ingrid Svensson (International Office), Masoud Vaezghasemi (Epidemiologi och global hälsa), Martin Berglund (Datavetenskap), Peter Lexelius (Humanistisk fakultet), Patrik Rydén (Matematik och matematisk statistik), Annika Manni (Tillämpad utbildningsvetenskap), James Brown (Arkitekthögskolan), Samkele Leve (studentrepresentant).

2022-06-13