Sweden Korea Education, Research, and Innovation Collaboration

Utbildning, forskning och innovation – samarbetsprojektet SKERIC mot Sydkorea spänner över många områden och vill skapa förutsättningar för fördjupade relationer och samarbeten.

I juni 2023 beviljades projektet SKERIC, Sweden Korea Education, Research, and Innovation Collaboration, 10 miljoner av STINT. SKERIC är ett projekt mellan svenska och koreanska universitet, som bygger på en långvarig historia av samarbete. Projektet syftar till att rusta några av de bästa och mest framstående unga forskarna och innovatörerna med nödvändiga verktyg, färdigheter och nätverk för att bli ledande forskare, akademiska ledare och framstående innovatörer, kapabla att ta itu med aktuella samhällsutmaningar samt att verka för demokrati och akademisk frihet.

De svenska deltagande lärosätena, förutom Umeå universitet, är Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Göteborgs universitet samt Uppsala universitet. Koreanska partners i projektet är Korea University, Seoul National University och Pohang University of Science and Technology. Projektet bedrivs också i samarbete med svenska ambassaden i Seoul.

Umeå universitet har sedan 2013 samarbetat med Sveriges ambassad i Seoul för att rekrytera studenter från Sydkorea. Sedan 2020 utökades samarbetet till att även inkludera forskning. I november 2022 var svenska forskare från de ingående universiteten fysiskt på plats för aktiviteter inom projektet i Sydkorea. Då reste Umeå universitet till Seoul med en delegation på elva personer. Nu har projektet tagit ytterligare ett steg med SKERIC.

SKERIC handlar om att skapa en plattform för forskare från bägge länderna att samverka i genom olika typer av aktiviteter och mötesformer. Dessutom genomförs årligen ett Sweden-Korea Nobel Memorial Program, där forskare från både Sverige och Sydkorea kommenterar årets Nobelpris. SKERIC kommer att arbeta med mentorskap, mobilitet och frömedel för unga forskare, aktiviteter med fokus på vetenskapsdiplomati samt vara ett forum för forskningsbaserade startups/spin-offs.

Sverige och Sydkorea har flera gemensamma nämnare som gör projektet intressant. Båda är drivande länder som satsar på forskning och innovation. Forskning och forskningssamarbeten är en viktig väg att gå för att ta sig an de globala utmaningarna.

Utöver SKERIC arbetar Umeå universitet med studentrekrytering och alumnrelationer i Sydkorea. Genom att lyfta Sverige som kunskapsnation är målet är att öka antalet studenter från denna region till lärosätena. I samarbete med näringslivet arrangeras praktik för studenter, information om att studera i Umeå och Sverige sprids och ett starkt alumnnätverk byggs upp.

SKERIC:s webbplats
www.skeric.org

Utlysningar

Science Diplomacy Academy är ett akademiskt ledarskapsprogram inriktat på nästa generations akademiska ledare i Sverige och Sydkorea. Projektet koordineras av Sweden-Korea Education, Research and Innovation Collaboration (SKERIC). Deadline den 23 april.

Sweden-Korea Education, Research and Innovation Collaboration (SKERIC) bjuder in doktorander och forskare som disputerat 2020 eller senare att ansöka till Future Laureates Societal Challenges Programme. Deadline den 23 april.

Nyheter
2023-07-28: STINT investerar 12 miljoner kronor i strategiska internationaliseringsprojekt
2022-11-02: Forskare möts i Sydkorea


Mer om Sydkoreaprojektet
Nobel Memorial Program webbsida
Nobel Memorial Program 2022 (inspelning på YouTube)


Study in Sweden Korea på YouTube

Tidigare aktiviteter
2021-10-27: Nobelprogram med svenska och koreanska forskare
2020-11-24: Unikt Nobelprogram med svenska och koreanska forskare

Kontakt

Helena Gradin (forskningssamarbete)
International Office 

Petra Käck (studentrekrytering)
International Office

Utlysningar

Petra Käck
2024-04-10