Samarbetsprojekt – Sydkorea

​Projektet är ett samarbete mellan Svenska ambassaden i Seoul och Umeå universitet, KTH och Lunds universitet. Det stöds av Svenska institutet och Näringsdepartementet.

Study in Sweden i Sydkorea är ett unikt projekt för att lyfta Sverige som kunskapsnation där ett av delmålen är att öka antalet studenter från denna region till lärosätena. Projektet innefattar också samarbete med näringsliv för praktik för koreanska och svenska studenter, synliggörande av svensk forskning och utvecklande av ett starkt alumnnätverk. 

Nyheter
2022-11-02: Forskare möts i Sydkorea
2021-10-27: Nobelprogram med svenska och koreanska forskare
2020-11-24: Unikt Nobelprogram med svenska och koreanska forskare


Mer om Sydkoreaprojektet
Nobel Memorial Program webbsida
Nobel Memorial Program 2022 (inspelning på YouTube)


Study in Sweden Korea på YouTube

Kontakt

Petra Käck (studentrekrytering)
International Office

Helena Gradin (forskningssamarbete)
International Office 

Petra Käck
2023-01-24