Ta emot internationell praktikant

Det är studentens eget ansvar att hitta en praktikplats vilket innebär att de själva kontaktar den institution de vill göra praktiken hos.

Det finns ingen central samordning av inresande internationella praktikanter och institutionen tar själv beslut om att ta emot en praktikant eller inte.

Finansiering

Studentens hemuniversitet betalar ibland ut ett stipendium för praktiken. Summan varierar beroende på hemland. Som värd för en praktikant behöver man inte betala ut någon lön, men om institutionen vill det går det att kombinera med stipendiet som studenten får från sitt hemuniversitet.

Att vara praktikvärd

Som praktikvärd ansvarar du för att:

  • Utse en handledare.
  • Ordna en arbetsplats, passerkort och nycklar.
  • Säkerställa att lokaler, redskap, arbetsmetoder, hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Skriva under eventuella dokument från praktikanten. Dokumenten tillhandahålls av praktikantens hemuniversitet men behöver skrivas under av värdinstitutionen för att studenten ska få sitt stipendium utbetalt.

Försäkring

Inresande erasmuspraktikanter omfattas av en samlingsförsäkring för utländska besökare. Försäkringen tillhandahålls av Kammarkollegiet och gäller per automatik – det behöver inte göras en manuell beställning för en enskild person. Om praktikanten behöver ett intyg så kan administratör, HR/chef vid institutionen utfärda detta.

Försäkring för internationella medarbetare och gäster

Europeiska praktikanter bör uppmanas att ta med sitt europeiska sjukförsäkringskort som ger rätt till nödvändig sjuk- och tandvård på samma villkor och kostnad som de som är försäkrade i landet.

Bostad

Praktikanten måste ordna bostad på egen hand. Hänvisa gärna till mer information på: Bo i Umeå

Efter praktiken

När praktiken är slutförd ska handledaren ibland skriva på ett dokument som kallas Traineeship Certificate. Detta får praktikanten av sitt hemuniversitet. Det är helt och hållet upp till hemuniversitetet att bedöma, och tillgodoräkna, eventuella poäng som praktiken motsvarar.

Elizabet Westerlund
2023-05-29