Handlingsplan för internationalisering

Dags att ta fram en handlingsplan för internationaliseringsarbetet på din enhet? Här har vi samlat konkreta tips, mall för handlingsplan, mall för SWOT-analys och underlag för att hålla workshoppar på din arbetsplats.

Syftet med att ta fram en handlingsplan är att konkret sätta upp kort- och långsiktiga mål för internationaliseringsarbetet med er verksamhet.

Ta fram en handlingsplan

Till er hjälp finns Umeå universitets Policy för internationalisering där universitets strategiska mål finns beskrivna i relation till universitetets vision. Policyn tar upp fyra utvecklingsområden:

 • internationalisering på hemmaplan
 • internationella samarbeten
 • utlandserfarenhet
 • värdskap som gynnar internationalisering.

Längst ned på denna sida hittar du material som kan användas för att ta fram en handlingsplan.

Steg 1: Diskutera hur ni jobbar med internationalisering idag

Börja med att fundera på vad ni gör idag när det gäller internationalisering. Gå gärna metodiskt igenom punkterna under de fyra utvecklingsområdena i policyn för att få syn på vad ni redan arbetar med, samt vad ni behöver och skulle vilja utveckla. Ni kan exempelvis använda er av SWOT-analysen för att göra detta.

Steg 2: Ta fram er målbild

Vad gör er unika och stolta när det gäller internationalisering? Var skulle ni vilja vara om några år? Sätt övergripande mål så blir det enklare att genomföra delmål längs vägen i en handlingsplan.

 • Ta fram övergripande mål för ert arbete och skriv in dem i handlingsplanen. 

Steg 3: Planera åtgärder och aktiviteter

Idéer och visioner i all ära men för att det ska bli verkstad krävs planering. Konkretisera de övergripande målen genom att bryta ner dem i delmål.

 • Bryt ner de övergripande målen i delmål och skriv in dem i handlingsplanen.
 • Ta fram åtgärder och aktiviteter som ni vill göra för att nå delmålen. 
 • Bestäm en ansvarig för varje åtgärd eller aktivitet. 
 • Sätt ett datum när åtgärden eller aktiviteten ska vara genomförd. 

Utöver detta fundera även på vilka resurser som finns till förfogande och vad nästa steg är för att komma vidare. Planera in tid redan nu för uppföljning och utvärdering.

Mall för handlingsplan

Steg 4: Utvärdera ert arbete

Kom ihåg att en av de viktigaste aspekterna när det gäller förändring och utveckling är att avsätta tid för att utvärdera. Bestäm redan från början rutiner för när handlingsplanen ska följas upp.

Frågor som ni kan jobba med:

 • Blev det vi planerade för som vi tänkt?
 • Gav det önskat resultat?
 • Finns det något där vi behöver tänka om eller tänka nytt?
 • Finns det något som vi kan förbättra ytterligare?
 • Finns det behov av ytterligare utvecklingsarbete?  

Material att ladda ner

Här nedan finns material som ni kan använda i ert arbete med att ta fram en handlingsplan för internationalisering.

Under rubriken Kom igång hittar du en presentation med inspirationsmaterial som beskriver internationalisering inom högskolevärlden, samt förslag på olika workshopmetoder. Under respektive rubrik hittar du sedan workshopmaterial för fysiska respektive digitala träffar samt SWOT-analys och handlingsplan för internationalisering.

Materialet finns både på svenska och engelska.

 

Kom igång

Presentation om internationalisering – bakgrund och information om hur man kan arbeta med workshoppar,  SWOT-analys och att fram en handlingsplan.

Internationalisering vid Umeå universitet (PPT)

Workshopmaterial (fysiska träffar)

Fyra utvecklingsområden – övergripande affisch (pdf)
Internationalisering på hemmaplan – punktlista (pdf)
Internationella samarbeten – punktlista (pdf)
Utlandserfarenhet – punktlista (pdf)
Värdskap som gynnar internationalisering – punktlista (pdf)
Sammanfattning Policy för internationalisering (Word)

Ladda ner allt material (zip-fil)

Workshopmaterial (digitala träffar)

Internationalisering på hemmaplan – punktlista (Word)
Internationella samarbeten – punktlista (Word)
Utlandserfarenhet – punktlista (Word)
Värdskap som gynnar internationalisering – punktlista (Word)

Ladda ner allt material (zip-fil) 

SWOT-analys och handlingsplan

SWOT-analys är en metod för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot i syfte att utveckla en strategisk plan. Metoden används genom att se på både interna och externa fördelar och utmaningar Använd metoden för att få syn på era starka områden och era utvecklingsområden.

Mall för SWOT-analys (Word)

Här är en mall att utgå från för att ta fram en handlingsplan inom internationalisering.

Mall för handlingsplan (Word)

Kontakt

Kontakta International Office om du behöver hjälp att komma igång eller har frågor och fundering om internationalisering.

komm.io@umu.se

 

Petra Käck
2024-02-08