Avhandlingsproduktion

Här hittar du information om vad du bör tänka på när det gäller utformning och tryckning av din avhandling.

Sättning

Ska du lägga in texten i (sätta) avhandlingen på egen hand ska du använda den Word-mall som finns. Ladda hem mallen.

Vill du ha hjälp med sättningen kontaktar du Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten för information och offert.

Avhandlingar har oftast formatet S5: 165x238 mm (bredd x höjd)

Omslag

Ska du formge omslaget på egen hand bör du först läsa riktlinjerna för universitets grafiska profil för avhandlingar. Vill du ha hjälp med att formge omslaget kontaktar du Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten för information och offert.

Spikblad

Varje avhandling som skickas ut inför disputation ska ha ett spikblad. Använd vår mall för spikblad. Ladda hem mallen.

ISBN och ISSN

ISBN är ett internationellt standardboknummer som ska finnas tryckt i din avhandling.
ISBN består av 13 siffror i fem grupper åtskilda av bindestreck. Exempel: ISBN 978-91-7264-274-4. Kontakta Universitetsbiblioteket för att få ditt ISBN.

Om din avhandling ingår i en serie som ges ut av din institution eller fakultet ska din avhandling även ha ett ISSN. Information om det får du av din institution eller ditt fakultetskansli. ISSN består av 8 siffror i två grupper om fyra separerade av ett bindestreck. Exempel: ISSN 1404-3815

Tryckning

Kontakta Tryckservice för offert för tryckning. Priset styrs av antal sidor, antal färgsidor och upplaga samt om du behöver hjälp med sättning och omslag.

I tryckpriset ingår en även en provbok så att du i lugn och ro kan kontrollera allt innan det går till tryck. Provboken är en manuellt häftad bok som innehåller allt som din slutligt tryckta avhandling innehåller.

Din avhandling skickas i 7 arkivexemplar till de statliga biblioteken efter att den tryckts.

Korrekturläsning

Med din provbok får du även med tips inför korrekturläsning och tryck.

 

Relaterad Information

Mallar med logotyp

Kontakta tryckeriet:
avhandlingar@umu.se
090-786 58 10

Ida Holmgren
2021-09-07