Fakulteternas handböcker

Humanistisk fakultet

Denna handbok riktar sig till doktorander, handledare och institutionsledningar vid humanistisk fakultet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Här hittar du fakultetens riktlinjer för forskarutbildning som beskriver rättigheter och skyldigheter för både doktoranden och institutionen.

Medicinska fakulteten

Välkommen till Medicinska fakultetens utbildning på forskarnivå.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Som forskarstuderande vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten hittar du här information, regler och blanketter för forskarutbildning.

Ester Roos-Engstrand
2024-02-09