Stöd till forskning

Forskning är en av universitetets huvuduppgifter. Forskningen ska vara nyskapande och ha internationell genomslagskraft inom flera områden.

Planera projekt

Hitta finansiering, Nagoyaprotokollet, etik och juridik, säkerhet, hantera forskningsdata.

Skriva ansökan

Skrivstöd och feedback, tolka regler och krav, system för ansökningar.

Pågående projekt

Uppstartsmöte för beviljade projekt, löpande administration, budget och ekonomi.

Efter projektet

Publicera, kommunicera och arkivera forskningsresultat och -material.

Dokument och mallar

Mallar för bland annat intyg, budget och tidredovisning.

Kurser och workshops

Kurser och workshops för forskare och ekonomiadministratörer.

Lena Holmberg
2023-09-11