Revision

Umeå universitet har tecknat avtal med Ernst & Young gällande revision av EU-projekt. Kom ihåg att kontakta dem i god tid innan granskning.

Revision (audit) krävs i EU-projekt som inom:

  • Horisont 2020 (H2020) får 325 000 euro eller mer från EU, exkl. overhead.
  • Horisont Europa (HEU) får 430 000 euro eller mer från EU, inkl. overhead.

Kontakta Jessica Fritz på Ernst & Youngs kontor i Umeå i god tid innan det är dags för nästa revision av ditt EU-projekt. Då får du också deras nya checklista över vilket material du ska förse dem med för att revisionen ska kunna genomföras så enkelt och effektivt som möjligt.

jessica.fritz@se.ey.com
090-70 27 09

Börja förbereda tidigt

Nedan hittar du en förberedelselista. Vi rekommenderar att du tittar på listan direkt när ni har beviljats projektmedel. Det underlättar om allt efterfrågat material redan finns tillgängligt när det är dags för revision.

Kolla sedan när du får senaste checklistan från Ernst & Young om det tillkommit några punkter utöver de vi har tagit upp här.

Förberedelselista inför revision av Ernst & Young

Har du några frågor? 

Kontakta gärna: 

Lacey Näsman
Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS)

Lena Holmberg
2022-10-19