Revision

Umeå universitet har tecknat avtal med Ernst & Young gällande revision av EU-projekt.

Umeå universitet har tecknat avtal med Ernst & Young gällande revision av EU-projekt.

Kontakta Jessica Fritz på Ernst & Youngs kontor i Umeå (jessica.fritz@se.ey.com eller 090-70 27 09) i god tid innan det är dags för nästa revision av ditt EU-projekt. Då får du också deras nya checklista över vilket material du ska förse dem med för att revisionen ska kunna genomföras så enkelt och effektivt som möjligt.

Har du några frågor? 

Kontakta gärna: 

Sussi Mikaelsson
Enheten för forskningsstöd och samverkan

Lena Holmberg
2022-05-04