Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan bygger på samverkan mellan doktorand, handledande forskare och företag eller offentlig organisation och syftar till att förena vetenskaplig excellens med nytta för den organisation som samarbetar. Tillsammans bygger doktorand och företag upp ett långsiktigt samarbete kring ett problem som skapar ny kunskap.

kontakt

Patrik Rydén

Föreståndare för Företagsforskarskolan
Telefon: +46 90-786 95 62

Charlotta Sundin
Samordnare
Telefon: +46 90-786 54 93

Sara-Lena Brännström
Kommunikatör
Telefon: +46 90-786 72 24

Adress:
Umeå universitet
901 87 Umeå
Sverige

2023-01-13