Innovations- och affärsutveckling

Har du en idé eller är nyfiken på om dina forskningsresultat kan omvandlas till nytta på fler sätt utanför universitetets väggar? Som medarbetare kan du vända dig till Innovationskontoret för att prata om vilka möjliga vägar till nyttiggörande som finns och vilket innovationsstöd du kan ta del av.

Vi på Innovationskontoret vill gärna komma i kontakt med dig som har en idé och är intresserad av att utvärdera potentialen, oavsett inom vilket vetenskapsområde du är verksam och vilken väg du sedan väljer att gå.

Umeå universitet är en plats där idéer växer med forskning och innovationer som förbättrar världen. Däremot ser alla innovationsresor olika ut, oavsett om din idé är ny eller bygger på år av forskning.

Vad behöver just du för stöd? Tillsammans kan vi ringa in vilken process som passar. Några exempel på vad du kan få hjälp med är:

  • Innovationsrådgivning och kompetens
  • Finansiering av innovationsutveckling
  • Nätverk och infrastruktur
  • Råd om att skydda idéer och forskningsresultat
  • Stöd i utformningen av vissa typer av avtal
  • Doktorandkurser och seminarier

Så stöttar vi din innovationsresa

Universitetet uppmuntrar dig till att hitta nya vägar för att förmedla kunskap och skapa samhällsnytta. Innovationskontoret skapar förutsättningar för forskare och studenter att nyttiggöra kunskap, resultat och idéer. Därför har du som medarbetare tillgång till kostnadsfri rådgivning och praktiskt stöd genom oss.

Innovationskontoret samarbetar med universitetets helägda kommersialiseringsbolag Umeå universitet Holding. Tillsammans är vi första anhalten på innovationsresan. Vi stöttar genom att metodiskt undersöka och utveckla idéer med högt kunskapsinnehåll som ofta är forskningsbaserade idéer. När din idé är redo för nästa fas, så kopplar vi ihop dig med den aktör som kan stötta utvecklingen vidare på bäst sätt.

Tillsammans ger vi goda idéer kraft från Umeå till resten av världen.

Läs mer om Innovationskontoret
Läs mer om Umeå universitet Holding

kontakt

Vill du prata om din idé? Har du frågor om innovation, kommersialisering eller nyttiggörande? Mejla gärna oss på Innovationskontoret.

Forskningsnära verifiering (VFT)

Via Umeå universitet Holdings verifieringsverksamhet kan du som är medarbetare vid Umeå universitet söka finansiering för att validera din idé.

Läs mer om forskningsnära verifiering (VFT) på Umeå universitet Holding webb

Karin Borge Renberg
2023-05-08