Få bättre koll på samverkan och nyttiggörande

Vill du och dina kollegor lära er mer om samverkan och nyttiggörande i forskning? Kanske få verktyg för att arbeta mer strategiskt eller vässa era one page proposals? Vi på Enheten för forskningsstöd och samverkan kan erbjuda olika skräddarsydda kurser och workshoppar.

Ta chansen att boka in en internutbildning för att bättra på samverkanskunskaperna tillsammans med dina kollegor eller din forskargrupp.

Foto: Ida Åberg, illustration

Vi vill att upplägget ska passa dig som deltar. Därför får du/ni själva bestämma om vi ska jobba mer interaktivt, med inslag av kortare diskussioner, övningar och reflektionspass, eller om det vore bättre med en kurs av ren informationskaraktär. För att innehållet ska kännas relevant kommer vi också att utgå från de samverkansmöjligheter och utmaningar som finns inom just ert forskningsområde. 

Så vad behöver du? Vi kan erbjuda allt från introduktionskurser till fördjupningar för både små och större grupper. 

Här är några exempel på kurser och workshoppar som vi erbjuder: ​

Kom igång med samverkan

För vissa forskare är samverkan en integrerad del av forskningen och för andra något helt nytt och ibland främmande. Tillhör du den senare skaran? Då är det här en bra början.

​Syftet med den här workshoppen är att ge dig en bättre bild av vad samverkan är, vad du behöver tänka på när du samverkar och hur samverkan både kan bidra till din forskning och till den eller dem du samverkar med. ​

Workshoppen tar ca tre timmar. Vi kan också erbjuda innehållet i form av en kortare föreläsning. 

Kommunicera samverkan​ och nyttiggörande

I många av dagens utlysningar finns det krav på att du ska kunna beskriva hur du tänker kommunicera din forskning, på vilket sätt samverkan kommer att ske inom projektet och hur resultaten ska komma till användning och skapa nytta i samhället.​

Syftet med den här workshoppen är att hjälpa dig att förstå hur du på bästa sätt tydliggör din samverkan inom och utanför ditt forskningsprojekt och hur du skriver fram detta i en ansökan. ​

Workshoppen tar ca två timmar och utgår till stor del från dig som enskild forskare, ditt perspektiv och forskningsfokus. Vi varvar föreläsning med kortare diskussioner och reflektionspass. Om du vill kan vi lägga till en uppföljning där vi diskuterar din egenproducerade text. ​

One page proposal – om min samverkan​

Vad handlar din forskning om? För vem eller vilka utanför akademin kan den vara relevant? Och vad vill du samverka kring för att utvecklas vidare? ​Det kan vi hjälpa dig att konkretisera. 

Syftet med den här workshoppen är att underlätta för dig som forskare att beskriva din forskning på ett målgruppsanpassat sätt när du söker efter nya samverkanspartners. ​

Workshoppen delas upp på två tillfällen. Först går vi igenom strukturen för ett one page proposal, dvs. en forskningsansökan på en sida, och ger tips inför skrivandet under en timme. Vid andra tillfället ägnar vi två timmar åt feedback på och diskussion kring din skrivna text. 

Strategisk samverkan – Hur får jag tiden och pengarna att räcka till?

​Har du svårt att få tid över för annat än undervisning och forskning? Eller är det tvärtom en utmaning att begränsa den tid och energi som du lägger på att samverka med andra utanför akademin? ​Vi kan hjälpa dig att hitta samverkansbalans. 

Syftet med den här workshoppen är att underlätta för dig som forskare att hitta effektiva samverkansstrategier som ligger i linje med forskningens drivkrafter och mål. På så sätt blir det också lättare att vid ansökningsprocessen kunna stärka de delar av din projektansökan som beskriver samhällsnytta och plan för kommunikation. ​

Workshoppen tar ca två timmar och utgår till stor del från dig som enskild forskare, ditt perspektiv och forskningsfokus. Vi varvar föreläsning med kortare diskussioner och reflektionspass. ​

Samverkan och nyttiggörande i forskningsutlysningar​

Idag kräver många svenska finansiärer, liksom EU:s ramprogram Horisont Europa, att den forskning som de finansierar ska ske i samverkan med berörda aktörer eller komma till nytta för samhället i stort.​ Vad innebär det när du ska skriva ansökan?

Syftet med den här workshoppen är att belysa och identifiera aspekter som du ofta behöver beskriva i ansökningar som kräver samverkan. Till exempel vilka du samverkar med, vem eller vilka som är avnämare och nyttan för partnern och/eller avnämarna. Vi går också igenom kommunikation före, under och efter projektet. ​

Workshoppen tar cirka tre timmar och innehåller handfasta övningar. Vi kan också erbjuda ett kortare upplägg i form av föreläsning med diskussion. ​

​Saknar du något i utbudet?

Hör av dig om du har behov av andra kurser eller workshoppar på temat samverkan så hjälper vi dig gärna! ​

Mejla oss på fos@umu.se

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) om du och dina kollegor är intresserade av internutbildning i form av en kurs eller workshop.

Mejla fos@umu.se

Fler interna utbildningar för dig som forskare

Vill du lära dig nycklarna till en framgångsrik VR-ansökan, få bättre grepp om olika finansieringsmöjligheter inom EU, vässa din forskningsplan eller konkretisera din forskningsidé? Detta och mer kan vi på Enheten för forskningsstöd och samverkan hjälpa dig med. 

Nyfiken? Gå till sidan Kurser och workshoppar

Lena Holmberg
2023-12-05