Ansökningsverkstad för statlig forskningsfinansiering

Vill du ha hjälp att utveckla din ansökningsidé eller få feedback på en befintlig ansökan till VR, Formas eller någon annan statlig forskningsfinansiär? I så fall är du varmt välkommen till ansökningsverkstaden som vi på Forskningsstöd och samverkan ordnar.

Ta gärna chansen att få hjälp att utveckla din ansökningsidé eller befintliga ansökan via online-möten med oss på Forskningsstöd.

Foto: Mostphotos

Ansökningsverkstaden är öppen varje torsdag eftermiddag från 19 januari till 25 maj 2023. Då erbjuder Enheten för forskningsstöd och samverkan dig som är anställd vid Umeå universitet möjlighet att utveckla din ansökningsidé eller befintliga ansökan till statliga forskningsfinansiärer såsom t.ex. Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Under ansökningsverkstaden möts vi digitalt via Teams eller Zoom

Finns det några krav för att få delta i ansökningsverkstaden? 

Ja, kraven för att delta är att: 

  • du måste vara anställd vid Umeå universitet.
  • Umeå universitet måste vara planerad medelsförvaltare för forskningsprojektet. 

Vad händer under ansökningsverkstaden?

Under ansökningsverkstaden kommer du enskilt att träffa en forskningssamordnare från området Forskningsstöd (Research Support Office, RSO), som under cirka 30 minuter antingen ger dig råd gällande din ansökningsidé eller feedback på en redan befintlig ansökan.

Måste jag ha en färdig ansökan? 

Nej, du kan komma till oss med allt från ett första utkast till en nästan färdig projektbeskrivning eller en ansökan som du tidigare skickat in till en finansiär, men fått avslag på. Du behöver emellertid kunna skicka in något slags skriftligt underlag. Vilket slags underlag anger du i anmälningsformuläret. 

Om du ännu inte har hunnit skriva ned din ansökningsidé så kommer vi att erbjuda dig en mall för ett så kallat one-page-proposal så snart din bokning är spikad. Genom att svara på frågorna som ställs i mallen så skapas en sammanfattning av din idé, som vi kan använda för att ge råd om exempelvis lämpliga finansiärer och utlysningar.

Hur gör jag för att anmäla mig?

Fyll i vårt anmälningsformulär och ange vilken torsdag eftermiddag som passar dig bäst. För att så många som möjligt ska få chansen att delta så är det ett bokningstillfälle per forskare som gäller.

OBS! När du väljer datum, så tänk på att du kommer att behöva skicka in underlag till oss en vecka i förväg för att vi ska hinna läsa.

Vad händer efter att jag har fyllt i formuläret?

När du har fyllt i formuläret kommer vi att höra av oss och föreslå en tid mellan kl. 13–16, ge vidare instruktioner för hur du skickar in ansökningsunderlag och även skicka en digital möteslänk till dig.

Kan jag vara säker på att få en tid?

Vi kommer att göra vad vi kan för att alla som anmäler sig ska få en tid. Men om det visar sig att det finns en större efterfrågan än tillgängliga tider, så kommer de forskare som inte har medverkat vid en ansökningsverkstad tidigare år att prioriteras.

Vem ska jag höra av mig till om jag har frågor eller om jag inte har möjlighet att komma på en torsdag?

I så fall är du välkommen att mejla oss på Forskningsstöd via:
rso@umu.se

Vi ses!

Lena Holmberg
2023-05-15