ReaL - Forskningsledarskap

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare. Programmet är en del i universitetets arbete för att stödja forskares kompetens- och karriärutveckling, anpassat till de karriärvägar som finns i den nya anställningsordningen.

ReaL (Research and leadership programme) är ett kompetensstöd till dig som forskare på flera nivåer i karriären och syftar till:

  • Lärande och ökad kompetens kring ledarskap med inriktning mot forskningsledarskap.
  • Stöd för utveckling av framgångsrika forskningsmiljöer, både befintliga och framtida.
  • Stöd för din individuella karriärutveckling och fortsatta vetenskapliga utveckling.

Ett specifikt mål med satsningen är att fokusera på att du som forskningsledare utvecklar din förmåga att kombinera en hög grad av kreativitet med ett gott forskningsledarskap.

Programmet är uppdelat i tre nivåer beroende på var du befinner dig i din karriär, och bygger på varandra. Du kan välja att gå endast en nivå eller samtliga tre nivåer.

Mer information om de olika nivåerna.

ReaL Steg 1

ReaL Steg 2

ReaL Steg 3

Alla moment genomförs på engelska.

Programöversikt

 

Foto:

ReaL Steg 1 - ansökan öppnar våren 2022

ReaL Step 2 - ansökan öppnar hösten 2021

ReaL Step 3 - inget datum är planerat just nu

Kontakt

Projektledare

 

Foto:

Matts Björklund
Seniorkonsult vid Personalenheten
matts.bjorklund@umu.se
📞 090-786 99 89

 

Foto:

Petter Gustafsson
Seniorkonsult vid Personalenheten
petter.gustafsson@umu.se
📞 090-786 51 59

Sara Rambe
2021-06-22