ReaL Steg 1

ReaL Step 1 riktar sig till forskare som befinner sig i ett tidigt skede av sin karriär inom forskning och som vill bli en framgångsrik forskare och vetenskaplig ledare vid Umeå universitet.

Programmets syfte och innehåll

Programmets övergripande mål är att ge unga forskare stöd i utvecklingen som forskare och ökad kompetens i rollen som forskningsledare. Följande delar ingår:

  • kunskap om extern finansiering och rekrytering
  • lära sig om projektledning
  • teamutveckling
  • mentorskap och coachning
  • utveckla tvärvetenskapliga kontakter och nationella och internationella samarbeten
  • information om universitetets organisation
  • resurser för stöd

Det ingår även att formulera en individuell karriärplan med mål som hjälper till att utveckla deltagarens forskningsprojekt.

Målgrupp: forskare i det tidiga skedet av karriären

Du bör ha erfarenhet från andra forskningsmiljöer, t.ex. en postdoc period helst utomlands. Du har ambitionen att ansöka om forskningsmedel och upprätta ett forskningsnätverk eller forskningsgrupp. Du har begränsad erfarenhet som forskningsledare och handledare men har erfarenhet av att undervisa.
Du är för närvarande anställd som biträdande professor / universitetslektor, forskare, biträdande professor / stipendiat eller nyutnämnd docent / universitetslektor. Du har haft doktorsexamen de senaste två åren och helst högst sex år.

Ansökan och urval

Ansökningsformuläret skickas in till din fakultet med ett medföljande CV och självutvärdering. Din prefekt måste underteckna ansökan.

Efter samråd med prefekt fattar fakultetsledningen ett beslut i enlighet med urvalsprocessen. Det fokuserar primärt din forskningskompetens och ledarskapspotential.

Ansökningsformulär och mer information publiceras våren 2022.

Kontakt

Projektledare

 

Foto:

Matts Björklund
Seniorkonsult vid Personalenheten
matts.bjorklund@umu.se
📞 090-786 99 89

 

Foto:

Petter Gustafsson
Seniorkonsult vid Personalenheten
petter.gustafsson@umu.se
📞 090-786 51 59

ReaL Steg 1

Programmet riktar sig till dig som är i början av din forskarkarriär.

Ansökan öppnar våren 2022

Inbjudan till ReaL Steg 1

Ansökan till ReaL Steg 1

Översiktsschema Real Steg 1

Rosita Nilsson
2021-06-22