REAL steg 3: framstående forskningsledare

Det tredje och mest avancerade delen av ReaL-programmet handlar om att vidareutveckla forskningsmiljöer och forskningsledare med hög potential. I ReaL steg 3 får du fördjupa dig i rollen som forskningsledare och strategisk utvecklare.

 

Foto: Mattias Pettersson

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL (Research and Leadership) är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare. Programmet är en del i Umeå universitets arbete för att stödja forskares kompetens- och karriärutveckling.

ReaL-programmet är uppdelat i tre nivåer beroende på var du befinner dig i din karriär.

Läs mer om ReaL steg 1 och steg 2

En ny omgång av ReaL steg 3 startar i början av 2021. Sista ansökningsdag var 21 september 2020. 

Läs mer om ansökan och urval

Programmets syfte

Syftet med ReaL Steg 3 är att stimulera vidare utveckling av innovativ och banbrytande forskning. De områden programmet särskilt fokuserar på är:
• strategisk utveckling av den egna forskningsmiljön
• personlig utveckling i rollen som ledare, särskilt som forskningsledare.

Programmets upplägg

ReaL steg 3 genomförs helt och hållet på engelska.

Deltagande i ReaL steg 3 pågår under ett år och omfattar åtta moduler. En modul innebär i regel ett lunch-till-lunch-seminarium och genomförs oftast i konferensmiljö på annan ort än i Umeå.

Flera av modulerna kopplas till studiebesök vid framgångsrika forskningsmiljöer. En av modulerna rymmer en studieresa till ett framgångsrikt internationellt forskningsuniversitet.

Vid varje träff medverkar en särskild resursperson. Det kan vara framgångsrika forskningsledare, relevanta experter och specialister, politiker, med mera.

Moduler som ingår i Real steg 3

Observera att datum och innehåll kan komma att ändras

Modul 1: Introduktion (27–28 januari 2021, Umeå)

Modul 2: Att organisera och leda forskning (25–26 februari, Stockholm)

Modul 3: Strategier och visioner (24-25 mars, Uppsala)

Modul 4: Samarbeta med andra (20–21 april, Lund)

Modul 5: Inflytande och vidare samhällspåverkan av forskning (27– 28 maj, Linköping)

Modul 6: Internt arbete och dialoger (15 september, Umeå)

Modul 7: Strategier för forskningsfinansiering (20–21 oktober, Umeå/Stockholm)

Modul 8: Internationell utblick (15–19 november, Bryssel, Belgien)

Modul 9:Nästa steg (13 january 2022, Umeå)

Vem är programmet till för?

ReaL steg 3 riktar sig till etablerade forskningsledare vid Umeå universitet. Du ska helst vara professor. Du ska disputerat för minst tio år sedan. Du ska ha åtminstone tio till femton år kvar av din aktiva forskningskarriär.

De tre nivåerna bygger på varandra men du behöver inte ha gått ReaL steg 1 och steg 2 för att vara behörig att ansöka till nivå 3.

Fler ansökningskriterier

Du som ansöker om deltagande i ReaL steg 3 bör även ha följande meriter och erfarenheter:

 • god erfarenhet av att leda forskargrupper eller forskarnätverk
 • ha producerat forskningsresultat med internationellt genomslag
 • extern finansiering för sin forskning
 • erfarenhet från andra universitet och ett brett nationellt och/eller internationellt nätverk
 • en framväxande vision för det egna forskningsfältet och en strategi för framtida forsknings-, karriär-, och samverkansaktiviteter
 • ha erfarenhet av undervisning och arbeta aktivt med undervisning

Ansökan och urval

Urvalet av deltagare är en process i tre steg.

I det första steget lämnar forskare in en skriftlig ansökan till dekanen för respektive fakultet. Ansökan ska vara inlämnad senast 21 september 2020.

ReaL steg 3 ansökningsformulär

Ansökningsblanketten omfattar

 • CV
 • publikationslista
 • motivering för ansökan
 • en reflektion över ledarskap
 • en strategisk utblick om att bygga upp och utveckla en framgångsrik forskningsmiljö

Prorektor och vicerektor för forskning avgör vilka kandidater som ska gå vidare till steg två i urvalsprocessen. Enheten för forskningsstöd och samverkan bistår med analysstöd i detta steg.

I det tredje och sista steget blir de utvalda kandidaterna intervjuade av en nationell expertpanel som sedan tar fram en rangordnad lista över potentiella deltagare.

Det slutliga urvalet görs av Umeå universitets rektor. Beslutet fattas senast tisdag 24 november.

Ytterligare information

För att veta mer om antagningskriterier, urvalsprocess och upplägg, ladda ner och läs dokumentet:

Inbjudan till ReaL steg 3

Programansvarig

Matts Björklund är leg. psykolog och arbetar med chefs- och ledarutveckling samt karriärstöd inom Umeå universitet.

Matts Björklund, seniorkonsult vid Personalenheten.

Foto:

Om ReaL-programmet

ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare.

Läs mer på Aurora

Inbjudan

Real steg 3 inbjudan 2021 (på engelska)

Ansökningsformulär

Jonas Lidström
2021-05-05