ReaL Steg 1 - Forskare i ett tidigt skede av forskarkarriären

Ledarskapsprogrammet, Real Step 1, riktar sig till forskare i ett tidigt skede av karriären. Programmet syftar till att erbjuda kompetens- och karriärstöd till forskare med ambition att bli framgångsrika forskare och vetenskapliga ledare vid Umeå universitet. Programmet är öppet för 21 deltagare från alla fakulteter.

 

Foto:

Umeå universitets mål är att flytta fram sin position som ett internationellt ledande forsknings- och utbildningsuniversitet, och även spela en framträdande roll i den regionala utvecklingen. Som ett led i detta bedriver Umeå universitet riktade aktiviteter för att stödja och utveckla forskningsledarskap. ReaL är organiserat i tre nivåer. Den första nivån, Steg 1, riktar sig till forskare i ett tidigt skede av sin karriär. Den andra nivån, steg 2, är avsedd för redan etablerade forskningsledare. Steg 3 riktar sig till framstående forskare.

Målgrupp

Sökande till Steg 1 har gärna erfarenhet från andra forskningsmiljöer, såsom postdoktor eller motsvarande. Den sökande eftersträvar för närvarande extern finansiering för att etablera en forskargrupp eller nätverk. Sökande har viss erfarenhet som forskningsledare och handledare samt viss erfarenhet av deltagande i kommittéer. Erfarenhet av undervisning är en förutsättning. Vanligtvis riktar sig programmet till forskare som idag är anställda som biträdande lektor, forskare eller nytillträdda docenter/lektorer. Den sökande har minst två år och helst högst sex år sedan disputation. Karriärstadiet är viktigare än det exakta antalet år sedan disputation.

Syfte och mål

ReaL-programmet syftar till att ge ett aktivt, riktat stöd till forskare som förväntas bli framtida vetenskapliga ledare vid Umeå universitet. Det övergripande målet med programmet är att stödja din utveckling och kompetens som forskningsledare, utveckla din kommunikationsförmåga och förmåga att säkra externa medel. Du kommer också att utveckla färdigheter i att rekrytera till samt driva och leda forskarlag eller nätverk. Programmet kommer att fokusera på din individuella karriärplan, men också på att förstå universitetet som organisation och resurs. Slutligen syftar programmet till att stimulera tvärvetenskapliga kontakter samt nationellt och internationellt samarbete.

Real Step 1 är öppet för alla forskare vid Umeå universitet som passar målgruppsbeskrivningen. Intervjuer för steg 1 grupp A8 startar i januari 2024 och programmet startar tisdagen den 27 februari 2024. Observera att deltagande förväntas alla kursdagar.

Ansökan

Skicka in din ansökan till din respektive fakultet på ansökningsformuläret, som ska innehålla ett kortfattat CV och självvärdering (se ansökningsformuläret). Observera att prefekten måste skriva under ansökan. Ansökningsperioden är mellan 2 oktober – 6 november 2023.

Urvalsprocess

Fakultetsledningen fattar beslut om urval av deltagare efter samråd med prefekterna. Urvalet görs utifrån forskningskompetens och ledarskapspotential.

Välkommen att skicka in din ansökan till ditt fakultetskansli senast måndagen den 6 november 2023.

För mer information om programmet, datum och översikt, vänligen besök:

https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-forskning/karriarutveckling-och-karriarstod/real/

ReaL steg 1 - ansökan är öppen 2 oktober - 6 november 2023

ReaL steg 2 - ansökan stängd

ReaL steg 3 - ansökan öppnar våren 2025

 

Ansökningshandlingar och mer information

 

Schema för kurstillfällen

2024

  • 22 januari - 8 februari: Interviews
  • 27 februari: Introduction
  • 26 mars: The university as an organisation
  • 23 april: Research funding
  • 21 maj: Recruiting
  • 10 juni: Research leadership
  • 20 augusti: Internal and external communication
  • 10 september: Research career
  • 8 oktober: Conclusions - facing the future

Kontakt

Projektledare

 

Foto:

Anna-Lill Drugge
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier
✉ anna-lill.drugge@umu.se
📞 090-786 99 43

 

Foto:

Jon Moen
Professor, Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap (EMG)
jon.moen@umu.se
📞 090-786 96 47

Therese Holmgren
2023-10-26