ReaL Steg 1

ReaL Step 1 riktar sig till forskare som befinner sig i ett tidigt skede av sin karriär inom forskning och som vill bli en framgångsrik forskare och vetenskaplig ledare vid Umeå universitet.

Programmets övergripande mål är att ge unga forskare stöd i utvecklingen som forskare och ökad kompetens i rollen som forskningsledare.

Programmets innehåll

 Följande delar ingår i steg 1:

 • kunskap om extern finansiering och rekrytering
 • lära sig om projektledning
 • teamutveckling
 • mentorskap och coachning
 • utveckla tvärvetenskapliga kontakter och nationella och internationella samarbeten
 • information om universitetets organisation
 • resurser för stöd.

Det ingår även att formulera en individuell karriärplan med mål som hjälper till att utveckla deltagarens forskningsprojekt.

Målgrupp: forskare i det tidiga skedet av karriären

Du bör ha erfarenhet från andra forskningsmiljöer, t.ex. en postdoc period helst utomlands. Du har ambitionen att ansöka om forskningsmedel och upprätta ett forskningsnätverk eller forskningsgrupp. Du har begränsad erfarenhet som forskningsledare och handledare men har erfarenhet av att undervisa.

Du har haft doktorsexamen de senaste två åren och helst högst sex år.

Exempel på nuvarande roll vid universitetet

Du är för närvarande anställd som:

 • biträdande professor/universitetslektor
 • forskare
 • biträdande professor/stipendiat
 • nyutnämnd docent/universitetslektor.

Ansökan och urval

Ansökningsblanketten, inklusive CV och självutvärdering, ska du skicka till din fakultet. Din prefekt ska skriva under ansökan.

Dekan vid din fakultet tar beslut om det första urvalet. Prorektor och vicerektor för forskning tar det slutgiltiga beslutet.

Ansökan för ReaL steg 1 är stängd

Kontakt

Projektledare

 

Foto:

Matts Björklund
Seniorkonsult vid Personalenheten
matts.bjorklund@umu.se
📞 090-786 99 89

 

Foto:

Jon Moen
Professor, Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap (EMG)
jon.moen@umu.se
📞 090-786 96 47

Elizabet Westerlund
2022-10-25