Dina forskargrupper på umu.se

Sidtypen forskargrupp används på Umu.se för att berätta vad en forskargrupp, forskningsområde eller profilområde arbetar med. Du kan som medlem själv redigera texten på sidan.

Sidan kan visas upp på en institutionssida, personlig sida eller motsvarande baserat på hur sidan "taggats" med exempelvis organisation och person. Den syns också i relevanta listningar på Umu:s centrala forskningswebb.

Redigera sidans text så här:

Surfa till din grupps sida och logga sedan in i sidhuvudet via Logga in > Redigera och sedan klicka på knappen "Redigera sida" mitt på sidan.

Hur får jag en sida för min forskargrupp?

Du som är informationsägare för sidan, t.ex. forskningsledare eller gruppledare, fyller i mallen nedan och skickar den till innehållsansvarig vid din institution eller enhet.

Mall för presentation av forskargrupp på webben (svensk version)
Template web presentation, research group (engelsk version)

Det är sedan webbredaktören som lägger upp gruppens sida. När sidan blivit publicerad kan du själv gå in och redigera i texten när du vill.

Vilken information behövs om gruppen?

  • rubrik
  • beskrivning
  • vem som är gruppledare/kontaktperson/forskningsledare (Titel är valfri)
  • vilka som är gruppmedlemmar (både medarbetare inom Umu och externa deltagare)

Bland annat av tillgänglighetsskäl får inte engelsk text finnas på den svenska delen av Umu:s webb. Undantag kan göras för rubriker.

Tänk på att inte göra beskrivningen alltför lång och använd gärna mellanrubriker för att underlätta för läsaren.

Valbara tillägg på gruppsidan

De som har rollen webbredaktör kan lägga till mer innehåll på forskargruppsidan. En toppbild kan läggas på sidan och bilder eller filmer kan läggas till i beskrivningen.

Det finns möjlighet att lägga till puffar till mer läsning längst ner på sidan – till exempel utvalda reportage, nyheter eller interna eller externa organisationer som gruppen samarbetar med.

När används inte en forskargruppsida?

Om en forskargrupp enbart innehåller en person rekommenderar vi att personen använder sin personliga sida i stället.

Notera att för forskningsprojekt och forskningsinfrastrukturer används en annan sidtyp – detta för att kunna visa upp forskningsinnehållet på ett strukturerat och bra sätt på Umu:s centrala forskningswebb.

Exempel på användning av sidtypen forskargrupp

Genus och pedagogiska processer i samhället
Barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Interactive and Intelligent Systems
Forskarnätverket Religious History of the North (REHN)
Lars-Anders Carlsons forskargrupp
U-CHEC – Umeå Centre of Healt Science

Definition av forskargrupp på umu.se

  • Gruppens medlemmar bedriver forskningssamarbete genom att ingå i gemensamma projekt, publicera tillsammans, arbeta med specifika forskningsproblem som är tätt förknippade.
  • Det finns en gruppledare som har en överordnad roll av mer eller mindre formellt reglerat slag. Undantag kan finnas.
  • Det finns en blandning av forskare, post docs och doktorander.
  • Merparten av gruppmedlemmarna är anställda eller anknutna vid Umeå universitet.
Jonas Mattebo
2023-04-27