Dina forskningsprojekt på umu.se

Sidtypen forskningsprojekt används för att presentera ett forsknings- eller doktorandprojekt. Du kan själv redigera texten på dina projektsidor.

Projektsidan kan visas upp på en institutionssida, personlig sida eller motsvarande baserat på hur sidan "taggats" med exempelvis organisation och person. Den syns också i relevanta listningar på Umu:s centrala forskningswebb.

Redigera sidans text så här:

Surfa till din projektsida och logga sedan in i sidhuvudet via Logga in > Redigera och sedan klicka på knappen "Redigera sida" mitt på sidan.

Hur får jag en sida för mitt forskningsprojekt?

Du som är informationsägare för sidan, t.ex. forskningsledare eller doktorand, fyller i mallen nedan och skickar den till innehållsansvarig vid din institution eller enhet.

Mall för presentation av forskningsprojekt på webben (svensk version)
Template web presentation, research project (engelsk version)

Det är sedan webbredaktören som lägger upp projektets sida. När sidan blivit publicerad kan du själv gå in och redigera i texten när du vill.

Vilken information behövs om projektet?

 • Rubrik
 • Ingress (max 500 tecken, inklusive blanksteg)
 • Sammanfattning (max 600 tecken, inklusive blanksteg)
 • Projektbeskrivning (max 2000 tecken, 400-600 tecken per stycke, inklusive blanksteg, gärna med mellanrubriker)
 • Finansiär
 • Start- och slutdatum
 • Vem som är forskningsledare/projektledare (vid doktorandprojekt byt titeln till Doktorand)
 • Vilka som är gruppmedlemmar (både medarbetare inom Umu och externa deltagare)

Bland annat av tillgänglighetsskäl får inte engelsk text finnas på den svenska delen av Umu:s webb. Undantag kan göras för rubriker.

Tänk på att inte göra projektbeskrivningen alltför lång och använd gärna mellanrubriker för att underlätta för läsaren.

Valbara tillägg på projektsidan

De som har rollen webbredaktör kan lägga till mer innehåll på projektsidan. En toppbild kan läggas på sidan och bilder eller filmer kan läggas till i beskrivningen.

Det finns möjlighet att lägga till puffar till mer läsning längst ner på projektsidan – till exempel utvalda reportage, nyheter eller interna eller externa organisationer som projektet samarbetar med.

När används inte en projektsida?

Notera att för forskargrupper och forskningsinfrastrukturer används en annan sidtyp – detta för att kunna visa upp forskningsinnehållet på ett strukturerat och bra sätt på Umu:s centrala forskningswebb.

Exempel på användning av sidtypen forskningsprojekt

Unga chefers förutsättningar
Akvatiska miljöer i risk för utveckling av patogena bakterier (doktorandprojekt)
DNA-streckkodning av marina växtplankton

Definition av ett forskningsprojekt på umu.se

 • Projektet har en forskningsledare med överordnad roll av mer eller mindre formellt reglerat slag.
 • Projektet har ett tydligt syfte.
 • Har bestämda resurser och en budget.
 • Pågår under en begränsad tid.
 • Merparten av projektmedlemmarna är anställda eller anknutna vid Umeå universitet.
Jonas Mattebo
2023-06-26