Tips: Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship

MSCA-PF gör det möjligt för yngre forskare att flytta till ett nytt land för att forska och utveckla sin karriär. För dig som själv vill åka på postdoc-vistelse i Europa och för forskare som vill agera värd för utländska postdocs vid Umeå universitet följer här några tips.

Jag vill göra min postdoc i Europa och finansiera detta genom att söka MSCA-PF (Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship). Hur hittar jag en värd?

 • Sök i EURAXESS-databasen efter värderbjudanden.
 • Var proaktiv!
  Har du nätverkskontakter i Europa, så hör av dig till dem.
  Be om hjälp från din handledare eller dina forskarkollegor för att knyta kontakt med deras europeiska kollegor – eller vänd dig till Enheten för forskningsstöd och samverkan, så hjälper vi dig på traven. 
 • Försök att identifiera en europeisk värd så tidigt som möjligt.

Jag vill vara värd för en forskare med ett MSCA-PF vid min institution. Hur hittar jag en kandidat?

 • Lägg upp dina värderbjudanden på EURAXESS-portalen.
  Om du behöver hjälp så kan du höra av dig till Agneta Hånell Plamboeck på Enheten för forskningsstöd och samverkan. 
 • Informera ditt forskningsnätverk och kollegor baserade i Europa om att din institution gärna vill vara värd för en internationell postdoc. 

Kort om MSCA-PF

Syftet med MSCA-PF är att främja rörligheten för forskare såväl inom Europa (European Fellowships) som utanför Europa (Global Fellowships), samt att hjälpa till att locka de bästa utländska forskarna att arbeta och utvecklas inom EU.

Bidraget täcker vanligtvis två årslöner, mobilitetsersättning, forskningskostnader och omkostnader för värdinstitutionen.

Vill du veta mer? Gå till EU-kommissionens ansökningsguide

EURAXESS

Euraxess är ett europeiskt initiativ för att bland annat främja karriärutveckling för forskare, stimulera till forskarrörlighet inom EU och synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

Gå till EURAXESS Sverige

EU-stöd

Om du behöver hjälp med att hitta värdinstitutioner eller lägga upp ett eget erbjudande i EURAXESS så kan vi på Enheten för forskningsstöd och samverkan hjälpa dig. 

Kontakta gärna:
Agneta H. Plamboeck
EU-expert

Lena Holmberg
2022-05-02